Pháp lý

Careloop GmbH

Pháp Lý​

Dựa theo 5 TMG:

Careloop GmbH – formerly Pflegista UG 
Invalidenstraße 161
10115 Berlin

Đăng ký kinh doanh tại: Amtsgericht Charlottenburg
Mã số thuế: HRB 213032B
USt-IdNr.: DE327325551

Đại diện pháp luật:

Alexander Lundberg

Matti Fischer

 

Liên hệ:

Số điện thoại: +49 (0) 30 275 95 480
Email: info@careloop.io

Trách nhiệm đối với các bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi liên kết với các trang web của bên thứ ba với nội dung chúng tôi không kiểm soát được. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các nội dung bên ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang này chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết.

Giải quyết tranh chấp

Ủy ban Châu u cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (HĐH):

https://ec.europa.eu/consumers/odr