Chính Sách An Toàn Và Bảo Mật​

Careloop GmbH

Chính sách bảo mật tại Careloop

Lưu ý: Nội dung sau được dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt nào giữa bản tiếng Đức và tiếng Việt, phiên bản tiếng Đức sẽ được ưu tiên áp dụng.

Việc bảo vệ dữ liệu của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi.

Careloop GmbH, Invalidenstr. 161, 10437 Berlin, Đức, e-mail: info@careloop.io, với danh xưng “Careloop” hoặc “chúng tôi” và với tư cách là nhà điều hành trang web “info@careloop.io”, chịu trách nhiệm việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trang web theo Điều khoản 4, đoạn 7 trong Quy định cơ bản về bảo vệ dữ liệu của EU (DS-GVO). Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại datenschutz@careloop.io hoặc tại địa chỉ bưu chính của chúng tôi với bổ sung “nhân viên bảo vệ dữ liệu”.

Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn biết mọi lúc khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu và Đức.

Quy định chung

Với tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi muốn thông báo cho bạn chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn khi nào và ở dạng nào khi bạn sử dụng trang web và các dịch vụ của Careloop và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi thông báo về loại dữ liệu cá nhân, mức độ và mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn đọc các tuyên bố sau một cách cẩn thận. Tuyên bố về bảo vệ dữ liệu này chỉ áp dụng khi bạn dùng trang web. Các trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba này. Khi đồng ý với tuyên bố bảo vệ dữ liệu sau đây, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành và các quy định sau.

Dữ liệu cá nhân là thông tin giúp xác định một người, tức là thông tin có thể được truy ngược lại cho một người, bao gồm tên, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại. Có 2 loại dữ liệu: dữ liệu tự động truyền cho chúng tôi phát sinh khi bạn sử dụng trang web và dữ liệu bạn nhập độc lập trên nền tảng của chúng tôi để có thể sử dụng tất cả các chức năng của dịch vụ Careloop. Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân trong phạm vi và nếu điều này được cho phép hợp pháp hoặc bạn đã đồng ý.

Thu thập dữ liệu

Mỗi khi bạn truy cập một trang web của chúng tôi và mỗi khi một tệp xuất hiện, dữ liệu truy cập về quy trình này sẽ được lưu trữ trong một tệp nhật ký trên máy chủ. Thông tin này bao gồm cụ thể như sau:

 • Tên tệp của nội dung được truy xuất (hoặc nội dung được truyền khi sử dụng dịch vụ);
 • ngày và thời gian yêu cầu;
 • khối lượng dữ liệu truyền, trạng thái truy cập (nội dung được truyền, nội dung không tìm thấy, v.v.);
 • hệ điều hành, trình duyệt và loại thiết bị;
 • độ phân giải màn hình, ngôn ngữ và cài đặt múi giờ;
 • URL giới thiệu, ví dụ: trang web đã được truy cập trước đó;
 • Địa chỉ IP và tên của nhà cung cấp Internet.

Địa chỉ IP của máy tính bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian bạn sử dụng trang web và sẽ bị xóa ngay lập tức sau đó hoặc được ẩn danh. Chúng tôi thu thập dữ liệu được đề cập ở trên vì về mặt kỹ thuật là cần thiết để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn trang web của chúng tôi và để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của trang web. Cơ sở pháp lý cho việc này là Điều 6 đoạn 1 câu 1 lit. f) DS-GVO.

Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng biểu mẫu, mục dịch vụ, mục đăng ký, tạo và mở rộng hồ sơ và liên hệ qua email, cũng như để phân tích và trình bày các ứng viên hoặc công ty phù hợp, tối ưu hóa nghề nghiệp và cải thiện trang web của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu

Careloop sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:
 • Cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, ví dụ: kết nối với các thành viên khác.
 • Đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể, ví dụ: chỉnh sửa hồ sơ của bạn và quản lý các thiết lập quyền riêng tư của bạn.
 • Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với bạn, ví dụ: thông báo cho bạn về các yêu cầu từ các bên quan tâm (thư mời phỏng vấn) thông qua nền tảng, e-mail hoặc điện thoại.
 • Cho phép bạn tham gia vào các dịch vụ tương tác của chúng tôi.
 • Thông tin về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi
Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đăng ký và tạo một tài khoản để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi dưới dạng một nền tảng việc làm trực tuyến. Nếu bạn muốn đăng ký làm ứng viên, bạn phải nhập dữ liệu cá nhân như tên và e-mail. Ngoài ra, các thông tin như ngôn ngữ, kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp và nơi làm việc phải được nhập vào. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản LinkedIn, Facebook hoặc Instagram của mình để đăng nhập (xem nhận xét của chúng tôi về đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội bên dưới để biết thêm thông tin). Trong trường hợp này, có thể cần phải cung cấp thêm thông tin như tên, ảnh hoặc vị trí công việc hiện tại. Có thể Careloop sẽ liên hệ với ứng viên để có thêm thông tin cần thiết và điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp. Đăng ký làm nhà tuyển dụng yêu cầu nhập tên công ty, địa điểm, số lượng nhân viên, người liên hệ và địa chỉ email liên hệ. Thông tin này phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng. Trong hầu hết các trường hợp, các công ty xem xét hồ sơ của các ứng viên để tìm kiếm các kỹ năng cụ thể và liên hệ trực tiếp với các ứng viên. Ngoài ra, Careloop có thể liên hệ với các ứng viên hoặc công ty qua điện thoại, e-mail hoặc dịch vụ nhắn tin để đề xuất các công ty cho các ứng viên phù hợp hoặc để đề xuất nhân viên tiềm năng cho các công ty phù hợp với hồ sơ của họ. Cơ sở pháp lý của việc xử lý thông tin là Điều 6 (1) câu 1 lit. b) DS-GVO. Việc lưu trữ dữ liệu có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Dữ liệu được cung cấp và toàn bộ tài khoản người dùng của bạn luôn có thể bị xóa trong khu vực khách hàng. Bạn cam kết xử lý dữ liệu truy cập cá nhân một cách bảo mật và không cung cấp chúng cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mật khẩu bị sử dụng sai, trừ khi chúng tôi gây ra việc sử dụng sai. Bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn lo rằng bên thứ ba đã có được mật khẩu của bạn hoặc mật khẩu đó đã hoặc đang được sử dụng hoặc có khả năng bị sử dụng trái phép. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin bạn cung cấp. Bạn có thể xem và cập nhật thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi và cài đặt tài khoản của bạn trên Trang web. Khi bạn đã liên lạc xong với Careloop, bạn nên đăng xuất và đóng cửa sổ trình duyệt, đặc biệt nếu bạn dùng chung máy tính với người khác. Do các yêu cầu của luật thương mại và thuế, chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ địa chỉ, thanh toán và dữ liệu truy cập của bạn trong thời gian 10 năm. Tuy nhiên, sau 2 năm, chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng dữ liệu của bạn, do đó, nó chỉ có thể được sử dụng để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Công bố thông tin

Chúng tôi không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi bạn đồng ý chuyển dữ liệu. Nó là cần thiết cho mục đích thực hiện hợp đồng hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Các công ty đang muốn tuyền dụng mà chúng tôi hợp tác có quyền truy cập vào hồ sơ của ứng viên. Vì lý do này, dữ liệu cá nhân của các ứng cử viên cũng được truyền đến các công ty này. Tuy nhiên, các công ty chỉ có quyền xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng liên quan đến quy trình tuyển dụng (đặc biệt là có thể lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ứng viên của bạn) và liên hệ với các ứng viên nếu họ quan tâm. Cơ sở pháp lý của việc xử lý là Điều khoản 6 Đoạn 1 Câu 1 lit. b) và f) DS- GMO.

Hơn nữa, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba cho các mục đích khác ngoài những mục đích được liệt kê dưới đây. Chúng tôi chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu:

 • bạn đã đồng ý Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit a DSGVO,
 • Việc tiết lộ theo Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit. DSGVO là cần thiết để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và không có lý do gì cho rằng bạn có quyền lợi quan trọng hơn đáng được bảo vệ khi không tiết lộ dữ liệu của bạn,
 • trong trường hợp có nghĩa vụ pháp lý truyền dữ liệu theo Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit c DSGVO và
 • Điều này được cho phép về mặt pháp lý và theo Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit b DSGVO cần thiết để xử lý các mối quan hệ hợp đồng.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Đây là những tệp nhỏ được trình duyệt của bạn tự động tạo và lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc tương tự) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookies không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị của bạn, không chứa virus, trojan hoặc phần mềm độc hại khác. Thông tin được lưu trữ trong cookie có liên quan đến thiết bị đầu cuối cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi được thông báo ngay về danh tính của bạn. Việc sử dụng cookie phục vụ, một mặt, để làm cho việc sử dụng dịch vụ dễ dàng hơn cho bạn. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để nhận ra rằng bạn đã truy cập các trang riêng lẻ trên trang web của chúng tôi. Chúng sẽ tự động bị xóa sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookie tạm thời để tối ưu hóa tính thân thiện với người dùng, được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn truy cập lại trang web của chúng tôi để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nó sẽ tự động nhận ra bạn đã từng truy cập và những mục và cài đặt bạn đã thực hiện để bạn không phải nhập lại chúng.

Mặt khác, chúng tôi sử dụng cookie để thống kê và đánh giá việc sử dụng trang web nhằm mục đích tối ưu hóa dịch vụ. Những cookie này cho phép chúng tôi tự động nhận ra rằng bạn đã từng truy cập khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi. Những cookie này sẽ tự động bị xóa sau một thời gian xác định. Dữ liệu được xử lý bằng cookie là bắt buộc cho các mục đích nêu trên để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của các bên thứ ba theo Điều 6 đoạn 1 câu 1 lit. f DSGVO. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt cấu hình trình duyệt của mình để không có cookie nào được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc để thông báo luôn xuất hiện trước khi cookie mới được tạo. Tuy nhiên, việc tắt hoàn toàn cookie có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng trang web của chúng tôi.

Sử dụng các công cụ phân tích

Careloop sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, trong trường hợp IP ẩn danh được kích hoạt trên trang web này, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn ở các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại các quốc gia ký kết khác của Hiệp định về Khu vực kinh tế châu Âu. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó. Thay mặt Careloop, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet cho Careloop. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền trong khung Google Analytics không được kết hợp với dữ liệu khác từ Google. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web. Bạn cũng có thể ngăn việc thu thập dữ liệu được tạo bởi cookie và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) cho Google và việc xử lý dữ liệu này của Google bằng cách tải xuống và cài đặt đăng nhập trình duyệt có sẵn theo liên kết sau: http://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout?hl=de. Careloop sử dụng Google Analytics với tiện ích mở rộng “_anonymousizeIp ()”. Điều này cho phép các địa chỉ IP được xử lý ở dạng rút gọn. Một tài liệu tham khảo cho người có thể được loại trừ. Nếu dữ liệu được thu thập về bạn chứa tham chiếu cá nhân, dữ liệu này sẽ bị loại trừ ngay lập tức và dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa ngay lập tức. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích và thường xuyên cải thiện việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng số liệu thống kê thu được để cải thiện ưu đãi của chúng tôi và làm cho nó trở nên thú vị hơn đối với bạn với tư cách là người dùng. Đối với các trường hợp đặc biệt trong đó dữ liệu cá nhân được chuyển đến Hoa Kỳ, Google đã phải tuân theo Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Google Analytics là Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 câu 1 lit. f) DS-GVO. Thông tin bên thứ ba: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Điều kiện người dùng: http://www.google.com/analytics/terms/ de.html, tổng quan về bảo vệ dữ liệu: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html và tuyên bố bảo vệ dữ liệu: http://www.google.de/intl/de/chính sách/quyền riêng tư.

Sử dụng Google Adwords

Careloop sử dụng dịch vụ của Google Adwords để thu hút sự chú ý đến các dịch vụ hấp dẫn của chúng tôi bằng phương tiện quảng cáo (được gọi là Google Adwords) trên các trang web bên ngoài. Chúng tôi có thể xác định mức độ thành công của các biện pháp quảng cáo qua dữ liệu của các chiến dịch quảng cáo. Bằng cách này, chúng tôi theo đuổi loại quảng cáo mà bạn quan tâm, làm cho trang web của chúng tôi thú vị hơn và phù hợp hơn về chi phí quảng cáo. Các tài liệu quảng cáo này được Google cung cấp thông qua “Máy chủ quảng cáo”. Với mục đích này, chúng tôi sử dụng cookie máy chủ quảng cáo để đo các tham số hiệu suất nhất định, chẳng hạn như hiển thị quảng cáo hoặc nhấp chuột của người dùng. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo Google, Google Adwords sẽ lưu trữ cookie trên PC của bạn. Những cookie này thường hết hạn sau 30 ngày và không có ý định nhận dạng cá nhân bạn. Theo quy định, ID cookie duy nhất, số lần hiển thị quảng cáo trên mỗi vị trí (tần suất), lần hiển thị cuối cùng (quan trọng đối với chuyển đổi sau khi xem) và thông tin từ chối (đánh dấu rằng người dùng không còn muốn được liên hệ) được lưu trữ. Những cookie này cho phép Google nhận ra trình duyệt internet của bạn. Nếu người dùng truy cập một số trang nhất định trên trang web của khách hàng Adwords và cookie được lưu trữ trên máy tính của họ chưa hết hạn, Google và khách hàng có thể cho biết rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang đó. Mỗi ứng dụng khách Adwords được chỉ định một cookie khác nhau. Do đó, cookie không thể được theo dõi thông qua các trang web của khách hàng Adwords. Careloop không thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong các biện pháp quảng cáo nói trên. Chúng tôi chỉ nhận được đánh giá thống kê từ Google. Những đánh giá này cho phép chúng tôi xác định biện pháp quảng cáo nào được sử dụng là đặc biệt hiệu quả. Chúng tôi không nhận thêm bất kỳ dữ liệu nào từ việc sử dụng tài liệu quảng cáo, đặc biệt chúng tôi không thể xác định người dùng trên cơ sở thông tin này. Do các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Google. Chúng tôi không tác động đến phạm vi và việc sử dụng thêm dữ liệu do Google thu thập thông qua việc sử dụng các công cụ này và do đó thông báo cho bạn theo khả năng hiểu biết của chúng tôi: Thông qua việc tích hợp chuyển đổi AdWords, Google nhận được thông tin mà bạn đã nhấp vào tương ứng trên trang web của chúng tôi hoặc nhấp vào quảng cáo từ chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Google, Google có thể chỉ định lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Google hoặc chưa đăng nhập, có thể nhà cung cấp sẽ tìm ra địa chỉ IP của bạn và lưu nó. Bạn có thể ngăn quá trình theo dõi này theo một số cách: a) bằng cách điều chỉnh phần mềm trình duyệt của bạn để ngăn bạn nhận quảng cáo từ bên thứ ba, đặc biệt là bằng cách vô hiệu hóa cookie của bên thứ ba; b) bằng cách vô hiệu hóa cookie theo dõi chuyển đổi bằng cách cài đặt cấu hình trình duyệt của bạn để chặn cookie khỏi tên miền “www.googleadservice.com”, https://www.google.de/sinstall/ads, cài đặt này sẽ bị xóa khi bạn xóa cookie; c) bằng cách vô hiệu hóa quảng cáo dựa trên sở thích từ các nhà cung cấp là một phần của chiến dịch “Giới thiệu về quảng cáo” tự điều chỉnh thông qua liên kết http://www.aboutads.info/choices, cài đặt này sẽ bị xóa khi bạn xóa cookie; d) bằng cách vô hiệu hóa chúng vĩnh viễn trong các trình duyệt Firefox, Internet Explorer hoặc Google Chrome của bạn thông qua liên kết http://www.google.com/sinstall/ads/plugin. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các chức năng của dịch vụ này trong phạm vi đầy đủ. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn là Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit. f-GVO. Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu tại Google có thể được tìm thấy tại đây: http://www.google.com/intl/de/polaho/privacy và https://service.google.com/sitestats/de.html. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web của Sáng kiến quảng cáo mạng (NAI) tại http: //www.networkadvertising.org. Google đã gửi tới Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Sử dụng Plugin truyền thông xã hội

Chúng tôi có thể sử dụng các plugin xã hội từ các mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn và Xing trên trang web của chúng tôi trên cơ sở Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit. f DSGVO để được biết đến nhiều hơn. Mục đích quảng cáo được coi là một lợi ích hợp pháp theo nghĩa của DSGVO. Trách nhiệm đối với hoạt động tuân thủ bảo vệ dữ liệu là được đảm bảo bởi các nhà cung cấp tương ứng. Việc chúng tôi tích hợp các plugin này diễn ra bằng phương pháp được gọi là phương pháp hai lần nhấp để bảo vệ khách truy cập vào nền tảng của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể.

Facebook: Trên nền tảng của chúng tôi, các plugin phương tiện truyền thông xã hội từ Facebook được sử dụng để cá nhân hoá dịch vụ hơn. Facebook đề nghị sử dụng nút “THÍCH” hoặc “CHIA SẺ”. Khi bạn nhấp vào một trang web của chúng tôi có chứa một plugin như vậy, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ Facebook. Nội dung của plugin được Facebook truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang web của nó.
Thông qua việc tích hợp plugin, Facebook nhận được thông tin mà trình duyệt của bạn đã chọn trang tương ứng với trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có tài khoản Facebook hoặc hiện chưa đăng nhập vào Facebook. Thông tin này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được trình duyệt của bạn truyền trực tiếp đến máy chủ Facebook ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Nếu bạn đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể chỉ định lượt truy cập của bạn vào nền tảng của chúng tôi trực tiếp vào tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn tương tác với các plugin, ví dụ bằng cách nhấp vào nút “THÍCH” hoặc “CHIA SẺ”, thông tin tương ứng cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ Facebook và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được công bố trên Facebook và hiển thị cho bạn bè trên Facebook của bạn. Facebook có thể sử dụng thông tin này cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thiết kế các trang Facebook để đáp ứng nhu cầu của bạn. Với mục đích này, Facebook tạo hồ sơ sử dụng, sở thích và mối quan hệ, ví dụ: để đánh giá việc bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi liên quan đến các quảng cáo hiển thị cho bạn trên Facebook, để thông báo cho những người dùng Facebook khác về các hoạt động của bạn trên nền tảng của chúng tôi và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Facebook. Nếu bạn không muốn Facebook liên kết dữ liệu được thu thập qua trang web của chúng tôi với tài khoản Facebook của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập Nền tảng của chúng tôi. Để biết mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như xử lý và sử dụng dữ liệu của Facebook, cũng như các quyền của bạn trong vấn đề này và cài đặt các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông tin bảo vệ dữ liệu của Facebook (https: //www.facebook.com/about/privacy/).

Twitter: Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các plugin của Twitter Inc. được tích hợp trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể nhận ra các plugin Twitter (nút tweet) bằng logo Twitter trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các nút tweet tại (https://about.twitter.com/resource/buttons). Nếu bạn nhấp vào một trang web của chúng tôi có chứa một plugin như vậy, một kết nối trực tiếp được thiết lập giữa trình duyệt của bạn và máy chủ Twitter. Twitter nhận được thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào “nút tweet” Twitter trong khi bạn đăng nhập vào tài khoản Twitter của mình, bạn có thể liên kết nội dung các trang của chúng tôi trên hồ sơ Twitter của bạn. Điều này cho phép Twitter liên kết chuyến thăm của bạn đến các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi, với tư cách là nhà cung cấp các trang, không có kiến thức về nội dung của dữ liệu được truyền hoặc việc sử dụng nó bởi Twitter.
Nếu bạn không muốn Twitter có thể liên kết lượt truy cập của bạn đến các trang của chúng tôi, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản người dùng Twitter của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về điều này trong chính sách bảo mật của Twitter (https://twitter.com/privacy).

Instagram: Nền tảng của chúng tôi cũng sử dụng các plugin xã hội (“Plugin”) từ Instagram, được điều hành bởi Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Các plugin được đánh dấu bằng logo Instagram, ví dụ dưới dạng “Máy ảnh Instagram”. Khi bạn truy cập một trang web của chúng tôi có chứa plugin như vậy, trình duyệt của bạn sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của Instagram. Nội dung của plugin được Instagram truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Việc tích hợp này thông báo cho Instagram rằng trình duyệt của bạn đã liên kết trang tương ứng trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ Instagram hoặc hiện chưa đăng nhập vào Instagram. Thông tin này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được trình duyệt của bạn truyền trực tiếp đến máy chủ Instagram ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Khi bạn đăng nhập vào Instagram, Instagram có thể liên kết lượt truy cập của bạn vào nền tảng của chúng tôi với tài khoản Instagram của bạn. Khi bạn tương tác với các plugin, ví dụ bằng cách nhấp vào nút “Instagram”, thông tin của bạn cũng được gửi trực tiếp đến máy chủ Instagram và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được công bố vào tài khoản Instagram của bạn và hiển thị cho các liên hệ của bạn. Nếu bạn không muốn Instagram liên kết trực tiếp thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi với tài khoản Instagram của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi Instagram trước khi truy cập nền tảng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

LinkedIn: Nền tảng của chúng tôi cũng sử dụng các plugin xã hội (“Plugins”) từ Linkedin, được điều hành bởi LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Ireland). Các plugin được đánh dấu bằng logo LinkedIn, ví dụ ở dạng “In”. Nếu bạn truy cập một trangweb của chúng tôi có chứa một plugin như vậy, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ LinkedIn. Nội dung của plugin được LinkedIn truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Việc tích hợp này thông báo cho LinkedIn rằng trình duyệt của bạn đã yêu cầu trang tương ứng của trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ LinkedIn hoặc hiện chưa đăng nhập. Thông tin này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được trình duyệt của bạn truyền trực tiếp đến LinkedIn máy chủ ở Mỹ và được lưu trữ ở đó. Nếu bạn đã đăng nhập vào LinkedIn, LinkedIn có thể liên kết lượt truy cập của bạn đến nền tảng của chúng tôi trực tiếp với tài khoản LinkedIn của bạn. Khi bạn tương tác với các plugin, ví dụ, bằng cách nhấp vào nút “LinkedIn”, thông tin này cũng được gửi trực tiếp đến máy chủ LinkedIn và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được công bố vào tài khoản LinkedIn của bạn và hiển thị cho các liên hệ của bạn. Nếu bạn không muốn LinkedIn liên kết thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi trực tiếp với tài khoản LinkedIn của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi LinkedIn trước khi truy cập nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về điều này trong chính sách bảo mật (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) của LinkedIn.

Xing: Nền tảng của chúng tôi cũng sử dụng plugin từ Xing, được vận hành bởi XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Đức. Các plugin được đánh dấu bằng logo Xing, ví dụ ở dạng “X”. Khi bạn truy cập một trang web của chúng tôi có chứa một plugin như vậy, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ Xing. Nội dung của plugin được Xing truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Thông qua tích hợp này, Xing nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã gọi lên trang tương ứng của trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ Xing hoặc hiện không đăng nhập vào Xing. Thông tin này được trình duyệt của bạn truyền trực tiếp đến máy chủ Xing. XING không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi bạn truy cập trang web này. Đặc biệt, XING không lưu trữ địa chỉ IP. Cũng không có đánh giá về hành vi sử dụng của bạn thông qua việc sử dụng cookie liên quan đến “Nút chia sẻ XING”. Nếu bạn đã đăng nhập vào Xing, Xing có thể trực tiếp chỉ định chuyến thăm của bạn đến nền tảng của chúng tôi vào tài khoản Xing của bạn. Nếu bạn tương tác với các plugin, ví dụ bằng cách nhấp vào nút “Xing”, thông tin này cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ Xing và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được xuất bản vào tài khoản Xing của bạn và hiển thị cho các liên hệ của bạn. Nếu bạn không muốn Xing chỉ định trực tiếp dữ liệu được thu thập qua trang web của chúng tôi vào tài khoản Xing của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi Xing trước khi truy cập nền tảng của chúng tôi. Thông tin bảo vệ dữ liệu hiện tại trên “Nút chia sẻ XING” và thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên trang web này: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Sử dụng dịch vụ tái tiếp thị

Careloop sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại từ Google, LinkedIn, Twitter và Facebook. Dịch vụ này cho phép chúng tôi cung cấp cho người dùng đã truy cập trang web của chúng tôi hoặc đăng ký với chúng tôi thông tin phù hợp hoặc dịch vụ từ Careloop dựa trên thông tin được thu thập. Trong trường hợp của Facebook, chúng tôi sử dụng pixel Facebook, được tích hợp vào trang web của chúng tôi.

Địa chỉ và URL bao gồm các liên kết đến chính sách bảo mật:

Google: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Chính sách bảo mật: https://adssinstall.google.com/authenticated Bảo vệ quyền riêng tư: https://www.privacyshield.gov/partIDIAant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland Chính sách bảo mật: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Bảo vệ quyền riêng tư: https://www.privacyshield.gov/partIDIAant?id=a2zt0000000L0UZAA0

Facebook Pixel: Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland) Chính sách bảo mật: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: Twitter (Công ty quốc tế Twitter, One Cumberland Place, Fvian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland) Chính sách bảo mật: https://twitter.com/de/privac

Tích hợp các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi sẽ sử dụng nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba trên trang web của chúng tôi theo Điều khoản 6 đoạn 1 câu 1 lit. f DSGVO, chẳng hạn như bản đồ thông qua Google Maps (sau đây gọi là “plug-ins”)

Google Maps: Trên nền tảng của chúng tôi, bản đồ được cung cấp bởi Google Maps, được điều hành bởi Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Các plugin này được xác định bởi logo Google trong phần bản đồ. Nếu bạn nhấp vào một trang web của chúng tôi có chứa một plugin như vậy, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ của Google. Nội dung của plugin được Google truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Thông qua tích hợp này, Google nhận được thông tin mà trình duyệt của bạn đã nhấp vào trang tương ứng của nền tảng của chúng tôi. Thông tin này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được trình duyệt của bạn truyền trực tiếp đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ để thiết lập kết nối và được lưu trữ ở đó. Về phần mình, Google đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản trong tất cả các dịch vụ iCloud của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin về điều này trong chính sách bảo mật của Google (https://polaho.google.com.vn/privacy).

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi. Bạn cần một địa chỉ email hợp lệ để chúng tôi biết yêu cầu đến từ ai và chúng tôi có thể gửi cho bạn câu trả lời. Thông tin thêm có thể được cung cấp một cách tự nguyện.

Xử lý dữ liệu cho mục đích liên hệ với chúng tôi được thực hiện theo Điều 6 đoạn 1 câu 1 lit. f DSGVO vì mục đích hợp pháp.

Dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập để sử dụng biểu mẫu liên hệ sẽ tự động bị xóa sau khi xử lý hoàn tất, miễn là không có nghĩa vụ lưu trữ hợp pháp. Trong trường hợp của Điều 6 đoạn 1 câu 1 f DSGVO, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Ứng dụng trực tuyến

Chúng tôi rất vui vì bạn đã quan tâm đến công ty của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sự cần thiết xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình đăng ký. Bạn có thể nộp đơn xin việc cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến tương ứng trên trang tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi cần dữ liệu để xử lý đơn của bạn. Điều này bao gồm thông tin liên lạc của bạn (như tên, họ, số điện thoại (điện thoại di động), địa chỉ email) cũng như CV của bạn. Điều này cũng có thể bao gồm các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt. Việc xử lý dữ liệu phục vụ cho hợp đồng công việc. Cơ sở pháp lý chính cho việc này là Điều 6 đoạn 1 b DSGVO kết hợp với § 26 đoạn 1 BAC. Ngoài ra, sự đồng ý theo Điều 6 đoạn 1 lit. a, 7 DS-GVO kết hợp với Điều 26 đoạn 2 BDSG có thể được sử dụng như một yêu cầu cho phép bảo vệ dữ liệu. Nếu việc xử lý dữ liệu của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền thu hồi sự đồng ý trong tương lai. Ngay sau khi nhận được đơn của bạn, chúng tôi đầu tiên sẽ kiểm tra. Trong phạm vi của ứng dụng trực tuyến này, chỉ nhóm người được yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký của bạn sẽ được thông báo. Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà không được phép. Dữ liệu ứng dụng của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý trong quá trình ứng dụng đang chạy. Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký, tất cả dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa sau sáu tháng. Nếu bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ giữ đơn đăng ký của bạn trong một thời gian dài hơn.

Lưu trữ dữ liệu

Nếu bạn gửi yêu cầu tới Careloop, Careloop sẽ lưu lại quá trình liên lạc với bạn cũng như thông tin và dữ liệu (ví dụ: địa chỉ email) được truyền trong phạm vi liên lạc này để trả lời câu hỏi của bạn và yêu cầu thêm. Careloop xóa dữ liệu tương ứng sau khi lưu trữ không còn cần thiết hoặc hạn chế xử lý nếu tồn tại thời gian lưu giữ hợp pháp.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự thao túng, mất mát, phá hủy hoặc truy cập trái phép của bên thứ ba. Hệ thống của chúng tôi được bảo mật chống lại truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ra rõ ràng rằng Internet không cho phép bảo mật dữ liệu tuyệt đối bất chấp mọi biện pháp phòng ngừa kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bên thứ ba.

Quyền của bạn chống lại Careloop

Đối với các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, bạn có quyền cung cấp, chỉnh sửa hoặc xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý và chuyển dữ liệu. Careloop chấp thuận bất kỳ yêu cầu hoặc thông tin liên lạc từ người dùng tại địa chỉ được chỉ định. Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng dữ liệu người dùng chỉ có thể bị xóa nếu không có quy định pháp lý nào ngược lại. Thông tin luôn được truyền dưới dạng điện tử (qua e-mail). Nếu bạn chọn cung cấp thông tin qua e-mail, địa chỉ e-mail bạn cung cấp (cả người gửi và người nhận) sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp thông tin và tài liệu của bạn. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải chuyển dữ liệu cho chính quyền địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, chúng tôi sẽ tuân thủ nghĩa vụ này. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba nếu được yêu cầu bởi luật pháp và quy định hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động thích hợp liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ gian lận, hoặc để thực thi hoặc áp dụng các hợp đồng và quyền cấp phép của chúng tôi.

Quyền phản đối

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý hợp pháp theo Điều 6 đoạn 1 câu 1 f DSGVO, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Điều 21 DSGVO, nếu có lý do để làm như vậy phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn hoặc nếu sự phản đối được chỉ đạo chống lại quảng cáo trực tiếp; điều này cũng áp dụng cho hồ sơ ứng tuyển. Trong trường hợp thứ hai, bạn có quyền phản đối, chúng tôi sẽ thực hiện theo. Chúng tôi sẽ không được xử lý dữ liệu cá nhân nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các lý do thuyết phục xứng đáng được bảo vệ và quan trọng hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn, hoặc trừ khi việc xử lý phục vụ để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
Nếu bạn muốn thực hiện quyền thu hồi hoặc phản đối của mình, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng e-mail hoặc gửi đến địa chỉ được cung cấp ở đầu và cuối của tài liệu này, xác định rõ ràng chính bạn.

Cập nhật và sửa đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này

Chính sách bảo mật này hiện có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020.

Do sự phát triển của website và dịch vụ trên đó hoặc do các thay đổi pháp lý, chúng tôi có thể cần phải sửa đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu hiện tại có thể được truy cập và in ra bất cứ lúc nào ở đây trên trang web của chúng tôi.

Bạn vẫn có câu hỏi về việc bảo vệ dữ liệu?

Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, truy vấn hoặc đề xuất nào liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Vui lòng gửi thư đến:

Careloop GmbH
Invalidenstr. 161, 10437 Berlin, Đức

hoặc là

datenschutz@careloop.io

Customize cookie settings