Tuyên bố về các nguyên tắc 

Chúng tôi hết lòng trong tuyển dụng

Tuyên bố Nguyên tắc của Careloop

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một triển vọng bền vững về mặt xã hội cho cả điều dưỡng viên và các cơ sở chăm sóc tại Đức. Nguyên tắc công bằng và đạo đức là rất quan trọng tại Careloop. Do đó, chúng tôi cam kết tuân thủ công bằng và đạo đức trong việc tuyển dụng và đặt việc cho điều dưỡng quốc tế theo nguyên tắc của con dấu phê duyệt trong “Tuyển dụng Y tế Đức”:

  • Bản ghi cho việc theo dõi
  • Quy trình sắp xếp việc làm miễn phí cho điều dưỡng
  • Giới hạn rủi ro kinh tế cho điều dưỡng
  • Minh bạch về cấu trúc, dịch vụ và chi phí
  • Bền vững và tham gia
  • Trách nhiệm toàn diện

Chúng tôi cam kết tuân thủ Quy tắc ứng xử của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Tuyển dụng Chuyên gia Y tế Quốc tế. Do đó chúng tôi chỉ tuyển dụng từ các quốc gia không được WHO liệt kê là đang thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Careloop cũng cam kết tuân thủ nguyên tắc “Nhà tuyển dụng chi trả” và chỉ ủng hộ tuyển dụng và bố trí tuân thủ nguyên tắc này. Mọi khoản phí hoặc chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan trực tiếp đến bố trí tuyển dụng (bao gồm cả đối tác kinh doanh) đều được tài trợ độc quyền bởi nhà tuyển dụng ở Đức. Việc bố trí và dịch vụ là miễn phí cho nhân viên điều dưỡng của chúng tôi. Chúng tôi cũng loại trừ khả năng tuyển dụng điều dưỡng viên trong các hợp đồng lao động có điều khoản trả nợ hoặc cam kết liên quan đến chi phí bố trí.

Ngoài ra, Careloop cam kết tuân thủ Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, Nguyên tắc chung và Hướng dẫn hoạt động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Tuyển dụng công bằng và Định nghĩa về Phí tuyển dụng cũng như các chi phí liên quan cũng như Tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO.

Giá trị của chúng tôi

1. Tôn trọng

Sự hợp tác công bằng và tôn trọng tạo nên cơ sở cho sự hợp tác thành công. Chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc dân tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác hay bản sắc giới tính của họ. Chúng tôi tuân theo sự trách nhiệm, trung thực và minh bạch với tất cả các bên liên quan.

2. Đổi mới

Điều thúc đẩy chúng tôi là nhu cầu đổi mới. Tìm ra những giải pháp tốt hơn cho những vấn đề cũ là điều đang truyền cảm hứng cho chúng tôi nhất. Chúng tôi suy ngẫm lại những điều đã qua, tìm kiếm hiệu quả và hiệu suất và sử dụng các khả năng kỹ thuật số hiện đại để cùng nhau đạt được mục tiêu nhanh hơn. Qua những thử thách, chúng tôi liên tục phát triển bản thân. Mỗi kinh nghiệm đều củng cố kiến thức của chúng tôi để tìm ra những giải pháp mới.

3. Sức mạnh của đội nhóm

Chúng tôi hành động theo phương châm “Cùng nhau chúng ta lớn mạnh”. Chúng tôi tin rằng chúng tôi hoạt động tốt nhất và tạo ra sự khác biệt nhất khi làm việc như một đội. Bằng cách nhìn những vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi có được những quan điểm khác nhau và từ đó phát triển ra giải pháp tốt nhất. Đội chúng tôi đa dạng và đa năng, và sự kết hợp này là công thức thành công của chúng tôi.

4. Văn hóa phục vụ

Đối với chúng tôi, một văn hóa phục vụ chuẩn mực là luôn sẵn sàng có mặt cho các bên liên quan, lắng nghe họ và chăm sóc đến mọi quan ngại của họ. Hỗ trợ và tư vấn cá nhân là điều nghiễm nhiên với chúng tôi. Chúng tôi đối xử một cách thấu đáo giữa người với người.

Cập nhật lần cuối: tháng 06 2024

Bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi

Nhận thông báo của chúng tôi