Tuyên bố về các nguyên tắc 

Chúng tôi hết lòng trong tuyển dụng

Careloop's Grundsatzerklärung

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một triển vọng bền vững về mặt xã hội cho cả điều dưỡng viên và các cơ sở chăm sóc tại Đức. Nguyên tắc công bằng và đạo đức là rất quan trọng tại Careloop. Do đó, chúng tôi cam kết tuân thủ công bằng và đạo đức trong việc tuyển dụng và đặt việc cho điều dưỡng quốc tế theo nguyên tắc của con dấu phê duyệt trong “Tuyển dụng Y tế Đức”.

Chúng tôi cam kết điều chỉnh tất cả các hoạt động của công ty đúng với Đạo đức Của Bộ Tổ chức Y tế Thế giới về Tuyển dụng Quốc tế Các Chuyên gia Y tế. Ngoài ra, Careloop cam kết tuân thủ nguyên tắc “Nhà tuyển dụng thanh toán” và chỉ hỗ trợ các việc đặt việc và tuyển dụng tuân thủ theo nguyên tắc này. Điều này có nghĩa là bất kỳ chi phí hoặc phí phát sinh trong quá trình tuyển dụng, đặt việc và nhập cư điều dưỡng quốc tế đều được tài trợ hoàn toàn bởi nhà tuyển dụng tại Đức. Việc đặt việc và dịch vụ là hoàn toàn miễn phí đối với điều dưỡng của chúng tôi. Chúng tôi cũng loại trừ việc môi giới hoặc ký kết các hợp đồng có chứa điều khoản trả lại hoặc cam kết không tuân thủ với con dấu phê duyệt.

Ngoài ra, Careloop cam kết tuân thủ tất cả các hiệp định về quyền con người quốc tế được hỗ trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức, Tiêu chuẩn Lao động cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (đặc biệt là Các Nguyên tắc Chung và Hướng dẫn Vận hành về Tuyển dụng Công bằng), và Tiêu chuẩn IRIS của Tổ chức Di cư Quốc tế.

Giá trị của chúng tôi

1. Tôn trọng

Sự hợp tác công bằng và tôn trọng tạo nên cơ sở cho sự hợp tác thành công. Chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc dân tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác hay bản sắc giới tính của họ. Chúng tôi tuân theo sự trách nhiệm, trung thực và minh bạch với tất cả các bên liên quan.

2. Đổi mới

Điều thúc đẩy chúng tôi là nhu cầu đổi mới. Tìm ra những giải pháp tốt hơn cho những vấn đề cũ là điều đang truyền cảm hứng cho chúng tôi nhất. Chúng tôi suy ngẫm lại những điều đã qua, tìm kiếm hiệu quả và hiệu suất và sử dụng các khả năng kỹ thuật số hiện đại để cùng nhau đạt được mục tiêu nhanh hơn. Qua những thử thách, chúng tôi liên tục phát triển bản thân. Mỗi kinh nghiệm đều củng cố kiến thức của chúng tôi để tìm ra những giải pháp mới.

3. Sức mạnh của đội nhóm

Chúng tôi hành động theo phương châm “Cùng nhau chúng ta lớn mạnh”. Chúng tôi tin rằng chúng tôi hoạt động tốt nhất và tạo ra sự khác biệt nhất khi làm việc như một đội. Bằng cách nhìn những vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi có được những quan điểm khác nhau và từ đó phát triển ra giải pháp tốt nhất. Đội chúng tôi đa dạng và đa năng, và sự kết hợp này là công thức thành công của chúng tôi.

4. Văn hóa phục vụ

Đối với chúng tôi, một văn hóa phục vụ chuẩn mực là luôn sẵn sàng có mặt cho các bên liên quan, lắng nghe họ và chăm sóc đến mọi quan ngại của họ. Hỗ trợ và tư vấn cá nhân là điều nghiễm nhiên với chúng tôi. Chúng tôi đối xử một cách thấu đáo giữa người với người.

Cập nhật lần cuối: tháng 9 2023

Bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi

Nhận thông báo của chúng tôi