Genel hüküm ve koşullar

Careloop GmbH

AGB Careloop

Bu GTC, Careloop İşe Alım, Careloop Niteliklendirme ve Careloop Entegrasyon ürünleri için GTC’yi içerir. Durum: 01/2024

1. Uygulama kapsamı

Aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle GTC olarak anılacaktır) Careloop GmbH (bundan böyle Careloop olarak anılacaktır) tarafından sunulan hizmetlerle ilgilidir. Genel koşullara ek olarak, bu teklif Careloop Recruitment, Careloop Qualification ve Careloop Integration ürünleri için özel koşullar içe

Şirket ayrıca kullanıcı grupları arasında da ayrım yapmaktadır. Müşteriler terimi sağlık sektöründeki işverenleri ifade eder. İş ortakları terimi, Almanya’daki ve yurtdışındaki müşterileri ve diğer işe alım ortaklarını ifade eder. Terimler her durumda eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Kullanıcılar terimi tüm kullanıcıları ifade eder.

Ek şartlara ek olarak, iş ortakları ve bakım personeli ile bir veya daha fazla ürün üzerine bir veya daha fazla sözleşme yapılır ve bu sözleşme detayları düzenler. Bu koşullardan herhangi bir sapma açıkça yazılı olarak onaylanmalıdır.

Bu anlaşmadan kaynaklanan haklarını, yükümlülüklerini veya taahhütlerini, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın devralamaz veya devredemez.

Careloop, iş ortakları AGB’ye aykırı davranırlarsa ilişkileri sonlandırma hakkını saklı tutar.

A) Careloop İstihdam

Careloop, Alman işverenlere eğitimli uluslararası sağlık personeli danışmanlığı ve aracılığı yapan bir çevrimiçi platformdur. Platform üzerinden, Alman hastaneleri ve bakım kuruluşları, önceden nitelikleri ve dil becerileri kontrol edilmiş uluslararası uzmanlara başvuruda bulunur. İşverenle uzman arasındaki sözleşmenin ardından, gerekli göçmenlik süreçleri ve Almanya’ya göç süreci gerçekleştirilir.

B) Careloop Nitelendirme

Careloop, uluslararası bakım personeli ve müşteriler için çevrimiçi tabanlı öğrenme yönetim sisteminin kullanımını içeren eğitim hizmetleri sunar.

C) Careloop Entegrasyon

Bu program, uluslararası bakım personelinin Alman iş ve yaşamına başarılı bir şekilde entegre olmasını ve uzun vadeli bağlılığını sağlamayı amaçlar. Bu, müşteriler ve bakım personeli arasında entegrasyon kursları ve geri bildirim döngüleri ile ilgili çözüm yaklaşımlarının uygulanması ile gerçekleştirilir.

2. Şirket İlkeleri

Careloop, “Fair Recruitment Nursing Germany” kalite mührünün yönergeleri çerçevesinde işe alım yapar. Bu, Careloop’un uyum sağlamayı taahhüt ettiği aşağıdaki prensiplerle birlikte gelir:

 • Denetlenebilirlik için yazılılıkPflegefachpersonen için Ücretsiz Aracılık SüreciPflegefachpersonen için ekonomik riskin sınırlanmasıYapı, hizmetler ve maliyetlerle ilgili şeffaflıkSürdürülebilirlik ve katılımTam hizmet zincirinin genel sorumluluğu

Careloop (bundan sonra Recruiter olarak da adlandırılır), uluslararası insan hakları standartlarına, bakım personeli ve iş ortakları ile etik bir şekilde ilişki kurmaya taahhüt eder. Amacımız, Almanya’daki tüm taraflara sosyal olarak sürdürülebilir bir perspektif sunmaktır.

Sözleşme yapılırken, bakım personelimizi ve iş ortaklarımızı aşağıdaki standartlara uymaya taahhüt ederiz:

 • Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) uluslararası sağlık uzmanları işe alımı için Davranış Kuralları ve WHO’ya göre sağlık uzmanı eksikliği bulunan ülkelerden işe alımın yasaklanması”İşveren Öder” prensibinin uygulanması. Bu, uluslararası bakım personelinin işveren tarafından sadece Almanya’da finanse edilen işe alınmasını ve göç ettirilmesini anlamına gelir. İşveren, tüm işe alım süreci maliyetlerini üstlenir, böylece bakım personeli ekonomik bir risk taşımaz. Aracılık ve hizmet, bakım personeli için ücretsizdir. Doğrudan veya dolaylı olarak aracılıkla ilgili herhangi bir ücret veya maliyet (iş ortakları da dahil) sadece Almanya’daki işveren tarafından finanse edilir. Depozito, teminat veya ceza ödemeleri hariç tutulmuştur.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Standartları’nın ve Sağlık Uzmanları İşe Alımı için Davranış İlkeleri’nin uygulanmasıDavranış İlkeleri’nin ve İLO’nun Temel Çalışma Normları’nın tanımlanması, işe alım ücretleri ve bunlarla ilgili maliyetlerin yanı sıra işyeri ve insan hakları için Birleşmiş Milletler’in İlkeleri’nin uygulanması

Careloop, maliyetleri aracılıkla ilişkilendiren bağlayıcı ve geri ödeme yükümlülüklerini içeren iş sözleşmelerine aracılık etmeme hakkını saklı tutar.

Careloop, iş ortaklarının iş koşulları ve prensiplerini her zaman ve duruma bağlı olarak kontrol etme ve gerekirse ilgili belgeleri talep etme hakkını saklı tutar. Bu, tekrarlanan ihlal durumunda iptal hakkını içerir.

Careloop, tüm müşterilere işyeri ve sosyal entegrasyon, Almanca dil becerilerini geliştirme ve işe alışma konularında tedbirler ve araçlar kurmalarını kesinlikle tavsiye eder.

Tüm şirket prensipleri, careloop.io/leitbild adresinde görülebilir.

3. Kullanım Koşulları

Kullanıcı, bu hizmetleri genellikle ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleri kapsamayan amaçlarla gerçekleştiren her doğal, yetişkin kişidir (BGB § 13). İşletme, bir hizmet sözleşmesini kapsamında ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini gerçekleştiren doğal veya tüzel kişi veya tüzel kişilik olup (BGB § 14), bu hizmet sözleşmesini yaparken ticari veya bağımsız mesleki faaliyeti uyarınca hareket eder.

Careloop’un hizmetlerinden yararlanmak için kullanıcıların ilgili platformda kişisel bir hesap oluşturarak kaydolmaları gerekmektedir (Careloop Integration hariç).

Careloop’un hizmetlerinden yararlanmak için bilgisayar veya internet erişimine sahip bir cihazın yanı sıra yaygın, güncellenmiş ve işlevsel bir tarayıcıya ihtiyaç vardır. Bu gereklilik, kullanıcıların sözleşme yapmadan önce kontrol etmeleri gereken bir şarttır. Teknik sorunlarınız varsa lütfen info@careloop.io adresine başvurun.

Careloop, özellikle bakım, bakım ve iyileştirme ile ilgili bakım veya internet sitesi işleyişinden başka nedenlerle, özellikle bakım, bakım ve iyileştirme ile ilgili bakım veya internet sitesi işleyişinden başka nedenlerle, özellikle bakım, bakım ve iyileştirme ile ilgili bakım veya internet sitesi işleyişinden başka nedenlerle, kullanımını geçici olarak kısıtlama veya tamamen engelleme hakkını açıkça saklı tutar.

Hizmetin yerine getirilmesi, yükümlülüğün, hizmet engeli devam ettiği sürece askıya alınır. Hizmet engeli dört haftadan fazla sürerse, kullanıcılar derhal feshetme hakkına sahiptir.

4. Sözleşme Yapma

Sözleşme dili Almancadır.

Sözleşme yapılırken, bu AGB’ye onay verilir. Sözleşme yapma olarak, platforma kaydolma veya Careloop ile bir sözleşme imzalama sayılır.

Kullanıcı: herhangi bir doğal, yetişkin kişi olarak, bir sözleşme yapmak için çoğunlukla ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleri kapsamayan amaçlarla bir sözleşme yapar (BGB § 13). Careloop, neden belirtmeksizin kullanıcılarla sözleşme yapma hakkını saklı tutar.

A) Careloop İstihdam

Her kullanıcı için sadece bir kullanıcı hesabı geçerlidir. “Hesap oluştur” düğmesine tıklanarak veya “Hesap oluştur” düğmesine tıklanarak Careloop ile bir sözleşme yapma teklifi yapılır ve bu, bize karşı açık bir kabul beyanına eşittir.

Profil bilgilerini etkili bir şekilde kullanmak için Careloop tarafından sunulan hizmetlerin kullanılabilmesi için kullanıcı bilgilerinin tamamlanması gereklidir. Kullanıcılar, hesap oluşturduktan sonra profil bilgilerini girmeme durumunda, bu bilgileri kullanıcıların gereken diğer adımlar konusunda bilgilendirmek için onlarla iletişime geçme hakkına sahiptir.

Careloop, yurtdışındaki iş ortaklarıyla iş birliği yapmaktadır. Karşılıklı olarak sağlanan hizmetleri ve görevleri tanımlayan ayrı sözleşmeler bulunmaktadır.

B) Careloop Nitelendirme

Her kullanıcı için sadece bir kullanıcı hesabı geçerlidir. “Hesap oluştur” düğmesine tıklanarak veya “Hesap oluştur” düğmesine tıklanarak Careloop ile bir sözleşme yapma teklifi yapılır ve bu, bize karşı açık bir kabul beyanına eşittir.

Hesap oluşturmak için, platformumuzda sağlanan elektronik formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun ve bunu “Hesap oluştur” düğmesine tıklayarak Careloop’a gönderin.

Kayıt formunun gönderilmesi, bağlayıcı ve sözleşme yapma teklifine dayanan bir teklif sunar. Bu teklif Careloop tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Onaylama olmadan bu teklifin yazılı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

E-posta adresinizin onaylanması için size e-posta ile gönderilen bir bağlantıyı tıklayarak hesabınız etkinleştirilir.

Kullanıcılar, www.careloopacademy.de internet sitesine girebilir ve kullanılabilecek öğrenim içeriklerinin bulunduğu bir kapalı üye alanına erişebilirler. Sözleşme, kapatılmış üye alanının tüm içerikleri ile açılmasıyla yerine getirilir.

C) Careloop Entegrasyonu

Sözleşme, Müşteriler ve Careloop arasında bir sözleşmenin imzalanmasıyla gerçekleşir.

5. Hizmet Kapsamı

Personelimize ve Müşterilere sunduğumuz hizmetler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır (tam hizmet kapsamı sözleşmelerde tanımlanmıştır):

A) Careloop İşe Alımı

 • Personel

  • Platform kullanım haklarının devri
  • Yerleştirme süreci için uygunluk görüşmesi yapma
  • Nitelik, kişisel tercihler ve kültürel uyum temelinde işverenlere tanıtma ve eşleştirme
  • Göç süreçleri, Almanya’da tanıma ve entegrasyon konularında (genellikle ana dilde ve hukuki danışmanlık olmaksızın) kişisel ve yazılı açıklamalar
  • Almanya’ya göç sürecinin ve belgelerin düzenlenmesi, ayrıca Almanya’ya giriş 

 • Müşteriler

  • Platform kullanım haklarının devri
  • Kişisel bir kontak kişisi sağlama
  • Süreçlere ilişkin danışmanlık ve onboarding, kendi profillerini platformda oluşturmada yardım
  • Profil üzerinden niteliklere ve kişisel tercihlere göre personel tanıtma (mesleki belge ve Almanca dil seviyesi)
  • İş teklifleri ve sözleşmelerini platform aracılığıyla gönderme olanağı
  • Seçilen bakım personeli ile online görüşmelerin düzenlenmesi
  • Almanya’ya yerleştirilen bakım personelinin göç ve tanıma süreçlerinin düzenlenmesi ve Almanya’ya girişlerinin desteklenmesi
  • Almanya’ya yerleşen adayların entegrasyon süreçlerinde destek sağlama

B) Careloop Kalifikasyonu

Eğitim teklifimiz, platformumuz aracılığıyla sunulan materyalleri ve hizmetleri içermektedir. Bu sürekli olarak güncellenir, yani içerik ve yöntemde değişikliklere veya iyileştirmelere gidildiğinde geçerli olmaya devam eder. Sözleşme koşullarına bağlı olarak, teklif aşağıdaki kursları içerebilir:

 • Bilgi sınavına hazırlık kursu.Işverenler için entegrasyon kursu. Bakım personeli için entegrasyon kursu. Almanca kursu (bu platform aracılığıyla sağlanmaz)

Bilgi sınavına hazırlık kursu ZFU ve AZAV sertifikalıdır. İşveren tarafından Federal İş Ajansı’na eğitim çeki başvurusu yapılabilir. Kullanıcılar, kurs başlamadan önce bireysel katılımcı sözleşmelerini alırlar.

Almanya’ya kısmi tanıma (“eksik belge”) ile giriş yapan bakım uzmanları için Pflegeberufegesetz uyarınca tanıma sürecini tamamlamanın iki temel yolu vardır:

 • Hemşirelik sınavının içeriğine odaklanan bir bilgi sınavına katılım.Maksimum üç yıl süren bir uyarlama kursuna katılım

Hemşirelik uzmanının, bu iki dengeleme önlemi arasında seçim yapma hakkı vardır.

C) Careloop Entegrasyonu

 • Personel

  • Kişisel bir kontak kişi
  • Müşterilerle ve bakım personeliyle arabuluculuk
  • Almanya’daki entegrasyonla ilgili danışmanlık hizmetleri
  • Gelişimden sonra proaktif ve uzun vadeli destek
  • Entegrasyon kurslarının düzenlenmesi

 • Müşteriler

  • Kişisel bir kontak kişi
  • Müşterilerle ve bakım personeliyle arabuluculuk
  • Almanya’daki bakım personeli ve müşterilerle entegrasyon danışmanlığı
  • Gelişimden sonra proaktif ve uzun vadeli destek
  • Entegrasyon kurslarının düzenlenmesi

6. Ödeme Koşulları

Bakım Personeli İçin

Bakım personeli için sunulan tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak, genellikle bakım personelinin Almanya’ya göçü için bir dizi belge düzenlenir ve bu belgelerin düzenlenmesi için maliyetler çıkabilir. Bu maliyetler bakım personeline ödenebilir. Bu, bakım personelinin Almanca öğrenme maliyetlerini içerebilir. Bu maliyetler de bakım personeline ödenebilir.Bunun için bir Alman banka hesabının belirtilmesi ve amaç ile ödenen tutarların, örneğin fatura şeklinde, açık bir şekilde yazılı olarak kanıtlanması gerekir. Geri ödemelerin miktarı ve kapsamı sözleşmelerde düzenlenir.

Hemşire, dil edinimi için yapılan gerçek masrafları Careloop’tan talep edebilir

 • Alman iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geriye dönük olarak bir yıla kadar
 • ödeme belgesinin ibrazı üzerine.

Geri ödeme en geç Almanya’da iş ilişkisi başladığında yapılacaktır.

Müşteri

Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren, ilgili sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ödeme yapmakla yükümlüsünüz; bu durum fiili kullanımdan bağımsız olarak da geçerli olabilir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli tüm bilgiler sağlanmalıdır. Careloop tarafından düzenlenen faturalar sadece elektronik ortamda gönderilir. Tüm ödemeler banka havalesi veya otomatik ödeme ile yapılmalıdır. Nakit ödeme hariçtir.

Ödeme koşullarına ilişkin diğer düzenlemeler Careloop ile müşteriler arasındaki sözleşmelerde tanımlanmıştır.

İstihdam Teşviki için Akreditasyon ve Yetkilendirme Yönetmeliği (AZAV) çerçevesinde bilgi sınavı için hazırlık kursuna katılım için, masraflar Federal İş Ajansı’nın şartnamelerine uygun olarak eğitim sağlayıcısı olarak doğrudan Careloop ile ödenir.

7. Süre ve Fesih

Bu sözleşmenin süresi belirsizdir ve sözleşme taraflarından biri tarafından bir takvim ayının sonuna kadar iki hafta önceden bildirimde bulunmak suretiyle feshedilebilir. Herhangi bir sapma ve iptal süresi ilgili sözleşmelere tabidir. Belirsiz süreli bireysel sözleşmeler için hizmetlerin sağlanması, yalnızca Careloop GmbH faaliyetlerini sürdürdüğü sürece garanti edilebilir.

Haklı nedenle fesih hakkı bundan etkilenmez. Özellikle kullanıcının işbirliği yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda haklı nedenin var olduğu kabul edilecektir. Bu sözleşmenin iptalinin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekir. Platformda tarafımızdan ilgili bir işlev sağlanmışsa, platformun şifre korumalı kullanıcı alanında bu işlevi kullanarak da iptalinizi beyan edebilirsiniz; ancak bu, yasalara uygun olarak haklı nedenle iptal için geçerli değildir.

Kullanıcılar, Careloop’un hizmetlerinin bir parçası olarak saklanması gereken saklanan verilerin silinmesini talep ederse, bu sözleşme ve hizmetleri kullanma hakkı sona erecektir. Bu durum sözleşmenin iptali ile eşdeğerdir.

Sözleşme ilişkisinin sona ermesi üzerine hesabınızı bloke edeceğiz. Sözleşmenin feshinden sonra en geç altı ay içinde hesabınızı kalıcı olarak sileceğiz. Bu durum, size karşı taleplerimizi uygulamak için söz konusu verilere hala ihtiyacımız varsa veya yasal olarak verileri saklamak zorundaysak geçerli değildir.

Hemşire tarafından fesih

Almanya’ya girişten önce hemşire tarafından feshedilmesi durumunda, Careloop, önceki sözleşme anlaşmasına uygun olarak Careloop’a banka havalesi yoluyla süreçte fiilen yapılan tüm masrafları geri talep etme hakkına sahiptir. Halihazırda yapılmış olan masraflar şunları içerebilir:

 • Kendi ülkesinde dil kursuna katılım
 • Kendi ülkesinde dil sınavı
 • Hızlandırılmış vasıflı işgücü prosedürleri, tercümeler, sertifikalar, vizeler ve denklik değerlendirmesine ilişkin ücret ve masraflar

Bireysel masrafların maksimum tutarı hemşire ile yapılan sözleşmede belirlenir. Bakıcının mali durumu dikkate alındığında, maksimum geri ödeme tutarı 1.560 €’yu geçmez.

Careloop’a geri ödeme yapılması durumunda, belgeler veya sertifikalar gibi ilgili hizmetler masrafları hemşireye ait olmak üzere posta yoluyla hemşireye gönderilir.

Yukarıda belirtilen masrafların bakıcı tarafından Almanya’ya girişten önce Careloop’a geri ödenmesi aşağıdaki durumlarda hariç tutulur:

 • ilk 50 öğretim dersi boyunca,
 • programın sağlık nedenleriyle durdurulması gerekiyorsa
 • hamilelik durumunda
 • mücbir sebep durumunda
 • yakın bir aile üyesinin kaybı durumunda
 • Careloop’un “Fair Recruitment Care Germany” onay mührü için gereklilikler kataloğundaki kriterleri bariz bir şekilde ihlal etmesi durumunda

İspat yükümlülüğü hemşire personele aittir.

Careloop tarafından fesih

Careloop, nesnel olarak haklı nedenlerle sözleşme taraflarıyla yapılan sözleşmelerden çekilme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, bireysel sözleşmeler ayrı iptal hükümleri içerebilir.

Belgelerin noter tasdiki ve tercümesi ve onayların sunulması gibi daha önce Careloop tarafından gerçekleştirilen tüm işler Careloop’un mülkiyetinde kalır. Orijinal belgeler sağlanmışsa, Careloop bunları masrafları kendisine ait olmak üzere iade etmekle yükümlüdür.

Bir hemşire ile yapılan sözleşmenin iptali için olası, ancak münhasır olmayan nedenler şunlardır: Etik olmayan davranışlar, işverene, iş arkadaşlarına, hastalara veya genel halka karşı suistimal; işe gelmeme, görevleri yerine getirmeme veya iş arkadaşlarından veya üstlerinden gelen talimatlara uymama, iş arkadaşlarını veya hastaları tehlikeye atma: Süreç için gerekli tüm belgeleri sunamama, Alman makamlarından denklik alamama, iş görüşmelerini başarıyla tamamlayamama, Almanca öğrenememe (uluslararası sınavları geçememe), bilgi testini iki kez geçememe, Careloop ile güven ve iletişim eksikliği. Bir Alman işveren ile yapılan iş sözleşmesinin feshi de bu sözleşmenin feshine yol açabilir.

8. Kullanım Yükümlülükleri

Tüm sözleşme tarafları, sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için gerekli olması halinde işbirliği yapma ve bilgi sağlama yükümlülüğüne tabidir. Careloop’un hizmetlerini kullanmak için, tüm kullanıcılar aşağıdaki yükümlülüklere uymayı açıkça kabul eder:

 • Profil oluşturma ve kişisel verilerin bağımsız olarak güncellenmesi için kişisel verilerin doğru ve eksiksiz olarak sağlanması. Hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan talep edilen bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesi. Güvenli bir şifre seçerek ve şifreyi düzenli olarak güncelleyerek kişisel hesap verilerinin gizli tutulması ve korunması. Hizmetleri kullanırken geçerli mevzuata uyulması. Giriş korumalı alanların ve içeriğin yalnızca özel amaçla kullanılması.

Careloop’un hizmetlerini kullanmak için, tüm kullanıcılar aşağıdaki eylemlerden kaçınmayı açıkça kabul eder:

 • Hesabın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması. Platform yazılımının ve hizmetlerinin ticari amaçlar veya diğer ticari amaçlar için kullanılması (§ 14 BGB). Üçüncü şahsın açık izni olmadan platformda kullanıcı olmayan hesapların oluşturulması. Platforma virüs, Trojan, solucan veya diğer kötü amaçlı kodların sokulması veya buna teşebbüs edilmesi. Otomatik veri toplama veya çıkarma araçlarının kullanılması (örn. kazıyıcılar) veya buna teşebbüs edilmesi. Platform yazılımını hackleme veya manipüle etme girişimleri. Platformun veya Careloop’un güvenlik işlevlerini atlatma girişimleri veya buna teşebbüs edilmesi.

Bu işbirliği yükümlülüklerinin ihlal edildiğine dair makul bir şüphe olması durumunda, daha fazla soruşturma yürütmek için hesabı geçici olarak bloke etme hakkına sahibiz. Soruşturmalar tamamlanır tamamlanmaz ve şüphenin asılsız olduğu kanıtlanır kanıtlanmaz hesabı derhal geri yükleyecek ve yeniden etkinleştireceğiz. Bu süreç bizim takdirimize bağlıdır.

9. Garanti ve taahhütler

A) Careloop Recruiting

Aşağıda aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, prensip olarak yasal garanti yasası geçerlidir. Bir aracı olarak, yetersiz çalışma veya hemşire ile ilgili zorluklardan sorumlu değiliz. Müşterilerimiz personel seçimini kendileri yapar ve sadece Careloop’tan tavsiye alırlar.

B) Careloop Academy

Careloop Academy’de sunulan kursların başarıyla tamamlanması için hiçbir garanti verilemez.

C) Careloop Care

Adayların başarılı bir şekilde entegrasyonu ve uzun vadede elde tutulması konusunda hiçbir garanti verilemez.

10. Fesih

Careloop, kullanıcılar için makul olması ve sonuç olarak makul olmayan bir şekilde dezavantajlı duruma düşmemeleri koşuluyla, Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, değiştirilen hükümler yürürlüğe girmeden önce e-posta ile değişiklikten haberdar edilecektir. E-posta ile birlikte kullanıcılara yeni kullanım koşullarının metni de gönderilecektir. Kullanıcılar, bu e-postanın alınmasından itibaren bir ay içinde yeni kullanım koşullarının geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar e-postada itiraz etme hakları, bunu yapmak için son tarih ve iptal haklarını kullanmamanın yasal sonuçları hakkında bilgilendirilecektir. Kullanıcı iptal hakkını kullanmazsa, yeni kullanım koşulları dört haftalık sürenin dolmasının ardından sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Kullanıcı iptal hakkını kullanırsa, Careloop makul bir süre içinde ve kullanıcıyı önceden bilgilendirdikten sonra kullanıcının erişime kapalı üye alanını içerdiği tüm kullanılabilir içerikle birlikte kapatma hakkına sahiptir.

 • Tüketiciler (örneğin hemşireler)

  Sözleşme kapsamındaki hizmetler ağırlıklı olarak ticari veya serbest meslek faaliyetleriyle ilişkilendirilemiyorsa kullanıcılar tüketicidir. Bununla birlikte, bir tüketici olarak aşağıdaki iptal hakkına sahipsiniz: Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir neden göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür. İptal hakkını kullanmak için, bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı Careloop’a açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir yazı) bildirmelisiniz (Careloop GmbH, Invalidenstraße 161, 10115 Berlin, Almanya, telefon: +49 (0)30 28629207, e-posta adresi: info@careloop.io). Son iptal tarihine uymak için, iptal süresinin dolmasından önce iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildiriminizi göndermeniz yeterlidir.

  Bu sözleşmeyi iptal etmeniz halinde, sizden aldığımız tüm ödemeleri gecikmeksizin ve her halükarda bu sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında bilgilendirildiğimiz günden itibaren en geç 14 gün içinde size geri ödeyeceğiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

  İptal süresi içinde hizmetin başlamasını talep ettiyseniz, bize sözleşmeyle ilgili iptal hakkınızı kullandığınızı bildirdiğiniz sırada halihazırda sağlanmış olan hizmetlerin sözleşmede öngörülen toplam hizmet kapsamına oranına karşılık gelen makul bir tutarı ödemeniz gerekir.

  Careloop Academy’ye bir eğitim kuponu aracılığıyla kayıtlı olan hemşireler için iş bulma kurumunun ilgili koşulları geçerlidir.

 • Ticari Müşteriler/Girişimciler

  Kullanıcılar, sözleşmeyi imzalarken ticari veya serbest meslek faaliyetlerini yerine getiren ticari müşteriler veya girişimcilerdir. Bir ticari müşteri olarak, yasal bir iptal hakkınız yoktur. Ancak, bir iyi niyet göstergesi olarak, kurs o tarihte henüz başlamamışsa, size sözleşmeyi imzaladıktan sonraki üç gün içinde iptal etme seçeneği sunuyoruz. Tek yapmanız gereken bize (Careloop GmbH, Invalidenstraße 161, 10115 Berlin, Almanya, telefon: +49 (0)30 28629207, e-posta adresi: info@careloop.io). Bu sözleşmeyi iptal ederseniz, sizden aldığımız tüm ödemeleri derhal ve en geç bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemlerini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

11. Sorumluluk

Yasal temsilcilerin veya vekillerin neden olduğu zararlara ilişkin taleplerden yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu olacağız:

 • Hayata, uzuvlara veya sağlığa zarar verilmesi durumunda Görevin kasıtlı veya ağır ihmalle ihlali durumunda Garanti vaatleri durumunda, kararlaştırıldığı ölçüde veya Üretim Sorumluluğu Yasası’nın uygulama kapsamı açıldığı ölçüde.

Sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için yerine getirilmesi zorunlu olan ve sözleşme ortağının düzenli olarak uyulmasına güvenebileceği temel sözleşme yükümlülüklerinin (temel yükümlülükler) tarafımızın, yasal temsilcilerimizin veya vekillerimizin hafif ihmali nedeniyle ihlal edilmesi durumunda, sorumluluk miktarı, sözleşmenin imzalanması sırasında öngörülebilir olan ve meydana gelmesi tipik olarak beklenen zararla sınırlı olacaktır.

Aksi takdirde, tazminat talepleri geçerli değildir.

Sorumluluğumuz, herhangi bir görev ihlali sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerle veya müşterinin fiziksel yaralanma veya sağlık hasarından kaynaklanan talepleriyle ilgili olmadığı sürece, açıkça kasıt ve ağır ihmal ile sınırlıdır.

Bize karşı diğer garanti talepleri açıkça hariç tutulmuştur.

 • Zorunlu onay

  Hizmete yapılan her kayıt, istisnasız olarak bu Hizmet Koşullarına tabidir. Bizim açımızdan gerekli olması halinde (özellikle hizmetteki yargı yetkisi vb. değişiklikleri veya yürürlükteki yasalarda değişiklikler olması durumunda), herhangi bir ekleme de dahil olmak üzere, gelecekte herhangi bir zamanda bu Hizmet Hüküm ve Koşullarında değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Hemşire, hizmet koşullarında yapılan herhangi bir değişiklikten uygun bir biçimde haberdar edilecektir. Careloop, hemşireyi hizmet hakkında e-posta ile bilgilendirecektir. Hizmet şartları ve koşullarındaki değişiklikler, ilgili değişiklikler veya eklemelerden sonra ilk kayıt olduklarında hemşireye belirtilecektir. Hemşire, değişikliklerle ilgili bildirimi aldıktan ve bunları not etme fırsatı bulduktan sonra altı (6) haftalık bir süre içinde sözleşmedeki değişikliklere itiraz edebilir. Hemşirenin itirazını yazılı olarak (örneğin e-posta ile) iletmesi tavsiye edilir. Aday yukarıda belirtilen süre içinde değişikliklere itiraz etmezse veya yukarıda belirtilen süre sona erdikten sonra hizmeti kullanmaya devam etmezse, hizmet koşullarında yapılan değişiklikler bağlayıcı hale gelecektir. Hizmet Koşullarındaki değişikliklerin bildiriminin bir parçası olarak, Careloop heöşireyi değişikliklere itiraz etme olasılığı ve ilgili yasal sonuçlar, özellikle de itiraz etmemenin yasal sonuçları hakkında bilgilendirecektir. Hemşire değişikliklere zamanında itiraz ederse, taraflardan herhangi biri bir (1) aylık bildirimle sözleşmeyi feshedebilir, ancak fesih yasal olarak bildirimsiz mümkün değildir. Bu düzenlemeler şirketler için de geçerlidir.

  Careloop hiçbir koşulda Adayın İşveren ile çalışması sırasında herhangi bir eylemi, davranışı, hatası veya ihmalinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan (kar kaybı veya dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan ekonomik kayıp dahil) Adaya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. İşe alımın başarılı olması ve ardından iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, istihdam sağlayan taraf hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  Careloop, platformun kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Kötü niyet ve ağır ihmal durumları hariçtir.

12. Telif Hakkı

Careloop markası ve kurs teklifinin tüm içeriği ve materyalleri (görsel-işitsel içerik, metinler ve yazılım dahil) – aksi belirtilmedikçe – telif hakkı ile korunmaktadır ve yalnızca Careloop’un yazılı izni ile lisans sözleşmesinde ve bu kullanım koşullarında belirtilen kullanım kapsamı dışında kullanılabilir. Kullanıcı içeriği sadece öğrenme veya eğitim amacıyla kendi kullanımı için alabilir, kaydedebilir ve kullanabilir. Önceden açık izin alınmaksızın içerik veya materyallerin yayınlanması, paylaşılması, lisanslanması veya başka bir şekilde çoğaltılması, dağıtılması veya düzenlenmesi yasaktır. Kullanıcı mevcut telif haklarına riayet etmekle yükümlüdür ve bunları ihlal etmemeyi taahhüt eder. Bir telif hakkı ihlalinden haberdar olmamız durumunda, yasal işlem başlatma hakkımızı saklı tutarız. Tüm içerik ve materyaller Careloop veya sağlayıcılarının münhasır mülkiyeti olarak kalır.

Careloop veya ilgili lisans veren, hizmetin ilgili içeriğinin haklarının münhasır sahibidir. İçerik, ulusal ve uluslararası yasalar ve özellikle telif hakkı yasası tarafından yeterince korunmaktadır. İzinsiz dağıtım, çoğaltma, silme veya sınai mülkiyet haklarının ve telif haklarının diğer ihlalleri, medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında tarafımızdan kovuşturulabilir. Bu Hizmet Koşullarında açıkça verilmeyen tüm hakları buna uygun olarak saklı tutarız. Ayrıca, tüm veriler, bilgiler ve ilgili yazılımlar da dahil olmak üzere Hizmete (Lisanslı İçerik ve burada yer alan Üçüncü Taraf İçeriği dışında) ilişkin tüm hakları, unvanları ve menfaatleri inceleme hakkımızı saklı tutarız. Kullanım, Hizmetle ilgili yazılım, bilgi, içerik ve verilerin şirketimize ait olduğunu ve tarafımıza ait veya lisanslı ticari sırlar veya diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları içerebileceğini kabul eder. Kullanıcı, bilgileri Hizmete gönderme hakkına sahip olduğunu ve bilgileri yukarıda açıklandığı şekilde kullanma hakkını bize verebileceğini garanti eder. Kullanıcı işbu belge ile bizi her türlü yasal hak talebine karşı tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder. Bu hükümler şirketler için de geçerlidir.

13. Verilerin Korunması

Hemşire ve iş ortakları, sözleşmenin imzalanmasının ardından Careloop GmbH’nin https://careloop.io/datenschutz/ ve https://careloop.academy/legal/datenschutz.html adreslerindeki web sitemizden her zaman erişilebilen veri koruma hükümlerini kabul eder.

Kişisel veriler yalnızca sözleşmeye dayalı işleme ve kararlaştırılan amaçların kullanımı için kullanılacaktır. Özellikle, veriler yetkisiz erişime karşı korunacak ve yalnızca diğer tarafın rızasıyla üçüncü taraflara aktarılacaktır. Diğer tüm hususlarda veri koruma kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Tüm iş ortakları ve hemşireler, bu sözleşmenin içeriğiyle ilgili olarak üçüncü taraflara karşı gizliliği korumayı taahhüt eder. Uyulmaması durumunda, İşveren tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

14. Anlaşmazlıkların Çözümü

Müşterinin Alman Ticaret Kanunu kapsamında bir tacir olması durumunda, sözleşme ilişkisinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri Berlin, Federal Almanya Cumhuriyeti’dir. Ancak Careloop, müşteriyi Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (ZPO), Avrupa Yargı ve İcra Yönetmeliği (EuGVVO) veya diğer yasal hükümler ve uluslararası sözleşmeler uyarınca yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede dava etme hakkına da sahiptir.

Careloop ve müşteri arasında bu sözleşmeden kaynaklanan tüm yasal ilişkiler için, yabancı hukuk hariç olmak üzere, yalnızca Careloop’un kayıtlı ofisindeki yerel tarafların yasal ilişkileri için geçerli olan hukuk (Alman hukuku) geçerlidir. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması’nın (CISG) uygulanması hariç tutulmuştur.

Avrupa Komisyonu, **http://ec.europa.eu/consumers/odr/** bağlantısı altında bulabileceğiniz çevrimiçi uyuşmazlık çözümü (OS) için bir platform sağlar. Bir tüketici hakem heyeti nezdinde mahkeme dışı tahkim işlemlerine katılmaya hazır değiliz.