Genel hüküm ve koşullar

Careloop GmbH

Genel hüküm ve koşullar

Allgemeine Geschäftsbedingungen nach §§ 305 ff. BGB für Careloop GmbH.
1. Kapsam

Aşağıdaki hüküm ve koşullar, prensip olarak, Alman işverenlerin (bundan böyle “şirketler” olarak da anılacaktır) taranan adaylarla ilgili olarak bize başvurmalarını sağlayarak geleneksel başvuru sürecini tersine çeviren bakım çalışanları (bundan böyle “adaylar” olarak da anılacaktır) için iş platformumuz Careloop için geçerlidir. Yönlendirme, çevrimiçi platform üzerinden veya e-posta yoluyla profilden de yapılabilir. Daha sonra adaylar bir profil aracılığıyla potansiyel işverenlere sunulur. Profildeki ilgili veriler çevrimiçi platformdaki verilerle aynıdır. Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir, § 13 BGB (Alman Medeni Kanunu). Girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır, § 14 BGB.
2. Sözleşme tarafı ve sözleşmenin imzalanması

Sözleşme bizim açık rızamızla akdedilmiştir. Biz bir işe alım ajansıyız. Nitelikli bakım çalışanları yerleştiriyoruz.

Web sitemizdeki “Bir hesap oluşturun ve kaydolun” veya “Bir hesap oluşturun ” veya “Kaydolun” düğmesine tıklayarak, bizimle bir arabuluculuk sözleşmesi imzalamak için yasal olarak bağlayıcı bir teklifte bulunmuş olursunuz, §§ 133, 157 BGB. Bu düğmeye tıklayarak, kullanıcı olarak bu GŞK’yi kabul etmiş ve teklifinize uygun şekilde dahil etmiş olursunuz. Daha sonra platformda bir sonraki adımın açıklamasıyla birlikte görüntülenen selamlama ile teklifinizi kabul ediyoruz, böylece tarafımızdan aktivasyon hizmetleri açık bir kabul beyanına eşdeğerdir.

Careloop GmbH tarafından sunulan hizmetleri hedefe yönelik bir şekilde kullanabilmek için, hesabınız için sağlanan elektronik formlarda istediğiniz zaman platformdaki profil bilgilerinize başka kişisel bilgiler ekleyebilirsiniz. Bir hesap oluşturulduktan sonra kullanıcı tarafından başka giriş yapılmazsa, kullanım için gereken diğer adımlar hakkında bilgilendirmek için kullanıcıyla iletişime geçme hakkına sahibiz.

Gerekçe göstermeksizin kullanıcı ile sözleşme yapmayı reddetme hakkımızı saklı tutarız. Müşterilerimiz öncelikle Almanya’dan bu hizmet için ödeme yapan klinikler ve bakım kurumlarıdır (şirketler). Hizmetimiz ilgili bakım personeli (adaylar) için tamamen ücretsizdir.

Uluslararası bakım çalışanlarını işe alırken ve yerleştirirken adalet ve etik ilkeleri Careloop için çok önemlidir. Amacımız, Almanya’daki bakım çalışanlarına ve bakım kurumlarına sosyal açıdan sürdürülebilir bir bakış açısı sunmaktır.

Şirketin tüm eylemleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Sağlık Profesyonelleri İşe Alım Davranış Kuralları ile uyumludur. Ayrıca Careloop, “İşveren Öder” ilkesine de bağlıdır. Bu, uluslararası bakım çalışanlarının işe alımının ve göçünün yalnızca Almanya’daki işveren tarafından finanse edildiği anlamına gelir. Ayrıca, bakım görevlileri için yerleştirme ve hizmet ücretsizdir.

Ayrıca, Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından desteklenen tüm uluslararası insan hakları sözleşmeleri, ILO temel çalışma standartları ve Uluslararası Göç Örgütü’nün IRIS standartları geçerlidir. Tüm iş ortakları ve işverenler, listelenen adalet ilkelerine, işveren öder ilkesine ve standartlara uymayı taahhüt eder.

Careloop GmbH tarafından ayarlanan / sunulan işlerin iş sözleşmelerinde ve ayarlanan / sunulan iş ilişkisinin tüm bağlamında, uluslararası bakım çalışanları için iş hukukunda belirtilen taahhüt ve geri ödeme hükümlerine ilişkin yasal çerçeveyle çelişen taahhüt ve geri ödeme hükümlerine ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Bu durum, işveren öder ilkesiyle çelişen olası yan anlaşmalar ve/veya düzenlemeler için de geçerlidir.
3. Hizmet teklifi 3.1 Bakıcı akrabalar için, diğer şeylerin yanı sıra aşağıdakileri sunuyoruz  
 • Bakım çalışanlarının kendi pazarlamaları ve işverenlerle eşleştirilmeleri için profil oluşturma
 • Bakıcıların taranması/doğrulanması (belge kontrolü ve görüntülü arama)
 • Olası iş tekliflerini alma ve karşılaştırma imkanı
 • İşveren seçimi konusunda danışmanlık
 • Video görüşmesi yoluyla bir mülakat düzenlenmesi ve hemşirenin Cal için hazırlanmasıl
 • Almanya’da banka hesabı/sigorta önerileri
 • Dil kurslarının veya dil yazılımlarının/uygulamalarının düzenlenmesi
 • Vize/çalışma izni için belgelerin eksiksiz olup olmadığının kontrol edilmesi,
 • Almanya’da mesleki yeterliliklerin tanınması ve bürokratik kayıt
 • Mesleki yeterlilik başvurusu için belgelerin sunulmasının yanı sıra Almanya’daki başvurunun takibi
 • Almanya seyahati için öneriler ve rezervasyon
 • Almanya’da kayıt için yetkili makamdan randevu alınması
 • Almanya’da konaklama yeri arama ve organizasyon
3.2 Diğerlerinin yanı sıra, girişimcilere yönelik olarak aşağıdakiler uygulanacaktır:
 • Şirketlerin kendi pazarlamaları ve çalışanlarla eşleştirmeleri için profil oluşturma
 • İmaj filmi veya fotoğraf çekimi için film ekibine yerleştirme
 • Şirketlerin taranması/doğrulanması (belge kontrolü ve çağrı)
 • Eşleştirme yoluyla platform veya e-posta aracılığıyla bakıcı profillerine erişim
 • Farklı kriterlere dayalı işlev
 • Platform üzerinden veya e-posta yoluyla iş teklifi gönderme imkanı
 • Video görüşmesi yoluyla bir mülakat ayarlamak ve gerekirse video görüşmesi için hazırlık yapmak Görüntülü Arama
 • İş sözleşmesinin hazırlanmasında yardım
 • Şirketin korunması: 6 ay sonra bakıcı tarafından feshedilmesi durumunda, en az bir yedek aday önerilir.
4. Sözleşme Dili, Sözleşme Metni Depolama

Sözleşmenin imzalanması için mevcut dil genellikle Almancadır. Diğer diller saklıdır ve her zaman mümkündür.

Sözleşme metnini saklamıyoruz ve yalnızca ilgili bir talep olması durumunda sipariş verilerini ve GŞK’mizi metin biçiminde size göndereceğiz.
5. Ödeme yöntemleri

Her biri için 3 fatura düzenleyeceğiz:

İlk olarak, işe alımın başlangıcında ilgili bakım tesisine 1. fatura, deneme süresinin 1. iş gününde 2. fatura ve 6 ay sonra deneme süresinin son gününde 3. fatura.

Ödeme tarihlerini buna göre ayarlama hakkımız saklıdır. Hizmet, bakım çalışanları için tamamen ücretsizdir.

Ayrıca, belirli koşullar altında Hizmetlere ücretsiz veya ücretli ek özellikler ekleme hakkımızı saklı tutarız.
6. Cayma hakkı

Cayma hakkı aşağıda IV. madde altında daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şirketler için cayma hakkı açıkça hariç tutulmuştur.
7. Fesih hakkı

Bu sözleşmenin süresi sınırsızdır. Her türlü sapma ve bildirim süreleri ilgili sözleşmelere tabidir.

Haklı nedenle fesih hakkı bundan etkilenmeyecektir. Özellikle kullanıcının işbirliği yapma yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde haklı nedenin var olduğu kabul edilecektir. Bu sözleşmenin feshinin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekmektedir. Platformda tarafımızdan ilgili bir işlev sağlanmışsa, platformun şifre korumalı kullanıcı alanında bu işlevi kullanarak da fesih beyanında bulunabilirsiniz; ancak bu, yasalara göre haklı nedenle fesih için geçerli değildir.

Bu Sözleşme ve dolayısıyla Hizmetlerimizi kullanma hakkınız, Platformda saklanan tüm verilerinizi silmemizi talep etmeniz halinde otomatik olarak sona erecektir. Bu durumlarda, tarafımızdan açık bir fesih beyanına gerek yoktur.

Sözleşme ilişkisinin sona ermesi üzerine hesabınızı bloke edeceğiz. Hesabınızı, sözleşmenin feshedilmesinden sonra en geç altı (6) ay içinde kalıcı olarak sileceğiz. Bu, size karşı talepleri uygulamak için ilgili verilere hala ihtiyacımız varsa veya yasal olarak verileri saklamak zorundaysak geçerli değildir.
8. Bağlayıcılık ve geri ödeme

Bakıcılar ve Careloop GmbH arasında imzalanan sözleşmeler, mevcut yasa/mevzuat veya işveren öder ilkesi ile çelişen herhangi bir bağlayıcı ve geri ödeme maddesi içermez. Ayrıntılar sözleşmelerde düzenlenmiştir.
9. Garanti ve teminatlar

Aşağıda aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, kusur sorumluluğuna ilişkin yasal mevzuat ilke olarak geçerlidir.

Yetersiz çalışma veya bakıcı ile yaşanan zorluklardan dolayı aracı olarak sorumlu değiliz.
10. Sorumluluk ve Mülkiyet

10.1 Sorumluluk

Yasal temsilcilerin veya vekillerin neden olduğu zararlara ilişkin taleplerden yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu olacağız:
 • hayat, uzuv veya sağlık yaralanması durumunda
 • kasıtlı veya ağır ihmal sonucu görev ihlali durumunda
 • garanti vaatleri söz konusu olduğunda, kararlaştırıldığı ölçüde veya
 • Ürün Sorumluluğu Yasası’nın uygulama alanı açıldığı ölçüde.
Yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde ifası için bir ön koşul olan ve sözleşme ortağının düzenli olarak uyulmasına güvenebileceği önemli sözleşme yükümlülüklerinin (temel yükümlülükler) tarafımızdan, yasal temsilcilerimiz veya vekillerimiz tarafından hafif ihmal nedeniyle ihlal edilmesi durumunda, sorumluluk miktarı, sözleşmenin imzalanması sırasında öngörülebilir olan ve meydana gelmesi tipik olarak beklenen zararla sınırlı olacaktır.

Aksi takdirde, tazminat talepleri hariç tutulur.

Sorumluluğumuz, herhangi bir görev ihlali ana sözleşme yükümlülüklerini veya müşterinin fiziksel yaralanma veya sağlık hasarından kaynaklanan taleplerini ilgilendirmediği sürece, açıkça kasıt ve ağır ihmal ile sınırlıdır.

Bize karşı diğer garanti talepleri açıkça hariç tutulmuştur.

10.2 Kullanım kısıtlamaları

Hizmeti yalnızca Hizmet Şartlarımıza uygun olarak kullanım için sağlıyoruz. Otomatik girişe izin verilmez. Hizmete bağlanmak için yalnızca resmi “istemcilerimiz” ve uygulamalarımız veya web sitelerimiz kullanılabilir. Başkalarının Hizmeti kullanması için başka hiçbir araç oluşturulamaz, desteklenemez, barındırılamaz, bağlanamaz veya sağlanamaz. Bakıcının, bizden yazılı izin almadan hesabını herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmesi yasaktır. Hizmet ile bağlantılı olarak Hizmetin işlevlerine müdahale edebilecek herhangi bir araç, cihaz veya yazılım kullanmak yasaktır. Bakıcı, teknik kapasitelerin makul olmayan veya aşırı kullanımına yol açabilecek herhangi bir önlem alamaz. Özellikle, yazılı olarak açıkça izin vermediğimiz sürece, tarafımızdan oluşturulan içeriğin engellenmesine, üzerine yazılmasına veya değiştirilmesine izin verilmez. Hizmetimizin kullanımı sırasında hiçbir yasal hüküm ihlal edilemez. Bir Katılımcı olarak, Hizmet ile bağlantılı olarak herhangi bir yasa dışı veya ahlaka aykırı İçeriğe katkıda bulunmamayı veya iletmemeyi kabul edersiniz. Bu, yanlış, hatalı veya yanıltıcı; saldırgan, ırkçı, homofobik, cinsiyetçi, pornografik veya müstehcen; işletmemizin itibarına zarar verebilecek veya telif haklarını, patentleri, ticari markaları veya diğer fikri mülkiyet haklarını, kişinin kendi imajı üzerindeki haklarını ve diğer kişisel haklarını veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edebilecek her türlü içeriği (üye adları vb. dahil) içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Ticari reklam yasaktır. Careloop GmbH ilgili ihlalleri durdurma hakkına sahiptir. Ayrıca, bakıcının ilgili ihlal edici içeriğini silme hakkına sahibiz. Aynı durum, başka bir şekilde yasa dışı olan içerik yoluyla bu hüküm ve koşulların ihlal edildiğine dair somut göstergeler olması halinde de geçerlidir. Silinen içeriğin geri yüklenmesine ilişkin herhangi bir talep söz konusu değildir. Böyle bir talep, restorasyonun teknik nedenlerle mümkün olmaması halinde de sona erecektir. Önceden açık yazılı iznimiz olmadan, engellenen herhangi bir parçanın yeni bir hesap oluşturması yasaktır. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde, ilgili hesabı önceden haber vermeksizin kalıcı olarak engelleme hakkımızı saklı tutarız. Bu tür hükümler, fesih hakkımızı – özellikle de bildirimde bulunmaksızın fesih hakkımızı – açıkça kısıtlamaz. Şirketler de aynı şekilde bu düzenlemelerin kapsamındadır.

10.3 Mülkiyet hakları

Biz veya ilgili lisans veren, Hizmetin ilgili içeriğindeki hakların münhasır sahibidir. İçerik, ulusal ve uluslararası yasalar ve özellikle telif hakkı yasası tarafından yeterince korunmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının ve telif haklarının izinsiz dağıtımı, çoğaltılması, silinmesi veya diğer ihlalleri, medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında tarafımızca kovuşturulabilir. Bu Hizmet Koşullarında açıkça verilmeyen tüm haklar tarafımızca saklı tutulmaktadır. Ayrıca, tüm veriler, bilgiler ve ilgili yazılımlar da dahil olmak üzere, Hizmet ile bağlantılı olarak (Lisanslı İçerik ve burada yer alan üçüncü taraf içeriği dışında) tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri inceleme hakkımızı saklı tutarız. Kullanım, Hizmet ile ilgili yazılım, bilgi, içerik ve verilerin telif hakkının şirketimize ait olduğunu ve tarafımıza ait veya lisanslı ticari sırlar veya diğer fikri veya sınai mülkiyet haklarını içerebileceğini kabul eder. Bakıcı, bilgileri Hizmete gönderme hakkına sahip olduğunu ve bilgileri yukarıda açıklandığı şekilde kullanma hakkını bize verebileceğini garanti eder. Bakıcı, işbu belge ile, varsa, herhangi bir yasal taleple ilgili olarak bizi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder. Şirketler de aynı şekilde bu hükümler kapsamındadır.

10.4 Zorunlu Onay

Hizmete yapılan her türlü kayıt, istisnasız olarak bu Hizmet Koşullarına tabidir. Bizim açımızdan gerekli olması halinde (özellikle Hizmetteki yargı yetkisi vb. değişiklikleri veya Hizmete uygulanan yasadaki değişiklikler durumunda), herhangi bir değişiklik de dahil olmak üzere, gelecekte herhangi bir zamanda bu Hizmet Koşullarında değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Bakıcı, hizmet koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklikten uygun bir şekilde haberdar edilecektir. Careloop GmbH, bakıcıyı Hizmet üzerinden veya e-posta ile bilgilendirecektir. Hizmet koşullarında yapılan değişiklikler, ilgili değişiklik veya eklemeleri takip eden ilk kayıt sırasında bakıcıya bildirilecektir. Bakıcı, değişikliklerle ilgili bildirimi aldıktan ve bunları not etme fırsatını elde ettikten sonra altı (6) haftalık bir süre içinde sözleşmede yapılan değişikliklere itiraz edebilir. Bakıcının itirazını yazılı olarak (örneğin e-posta yoluyla) iletmesi tavsiye edilir. Hizmet şartlarında yapılan değişiklikler, yetenekli yukarıda belirtilen süre içinde değişikliklere itiraz etmedikçe veya yukarıda belirtilen sürenin sona ermesinden sonra hizmeti kullanmaya devam etmedikçe bağlayıcı hale gelir. Careloop GmbH, Hizmet Koşullarında yapılan değişikliklerin bildiriminin bir parçası olarak, bakıcıyı değişikliklere itiraz etme olasılığı ve ilgili yasal sonuçlar, özellikle de itiraz etmemenin yasal sonuçları hakkında bilgilendirecektir. Bakıcının değişikliklere zamanında itiraz etmesi koşuluyla, fesih yasal olarak bildirimsiz mümkün değilse, taraflardan herhangi biri bir (1) aylık bildirim süresiyle sözleşmeyi feshedebilir. Şirketler de aynı şekilde bu hükümler kapsamındadır.

10.5 İşe Alma

Şirket, sunulan adayı işe alması veya başka bir şekilde görevlendirmesi durumunda Careloop GmbH’yi mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak veya metin biçiminde bilgilendirmeyi taahhüt eder. Careloop GmbH, devam eden müzakerelerle ilgili durum güncellemeleri talep etmek için şirketlerle iletişime geçme hakkına sahiptir. İşe alma, § 15 et seq anlamında şirket veya şirkete bağlı bir şirket tarafından adayın her türlü istihdamı, geçici istihdamı, görevlendirilmesi veya başka bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Şirket ile ilişkili AktG. Eğer aday sunum süresi içinde işe alınırsa, Careloop GmbH daha ayrıntılı olarak belirtilen bir komisyon alır.

Her bir şirketle sabit bir tutar üzerinde anlaşıyoruz ve bu tutar ayrı bir sözleşme ile belirleniyor. Şirket, sunulan bir bakıcının işe alınmasıyla ilgili olarak doğrudan veya üçüncü taraflar, özellikle de işe alım ajansları aracılığıyla işe alım öncesi bir bakıcıyla iletişime geçmekten kaçınmayı açıkça kabul eder. Özel olarak tanımlanmış sunum süresi geçerli olacaktır. Bu, zararlar için sorumluluğu hariç tutmaz. Şirket, bakıcının hizmet yardımıyla yerleştirilmesinden önce işe alım ajanslarıyla veya ilgili bakıcıyla ilgili olarak yetenekle bir iş ilişkisine girdiğini kanıtlayabilirse, bu uygulanmayacaktır.
11. Kayıt

Kullanıcı başına yalnızca bir kayda izin verilir.

Bir hesap oluşturmak için, önce platformda tarafımızdan sağlanan elektronik formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun ve her durumda ilgili bir düğmeye tıklayarak bize (çevrimiçi) gönderin. Alternatif olarak, e-posta ile bir profil göndererek de kayıt olabilirsiniz (yukarıya bakınız). İş tercihlerinize ek olarak, bir unvan ve tam ad, geçerli bir e-posta adresi ve güncel bir telefon numarası vermelisiniz.

E-posta adresinizi size e-posta ile gönderilen bir bağlantıya tıklayarak onayladıktan sonra hesabınız etkinleştirilir. Giriş işleminden önce, bir telefon görüşmesi ve personelimiz tarafından belgelerin kontrol edilmesinden oluşan genişletilmiş bir tarama süreci gerçekleştiriyoruz. Ancak o zaman hesabınız etkinleştirilecektir.
12 Kullanıcının işbirliği yapma yükümlülükleri

Bu sözleşmenin uygun şekilde işlenmesi için, kullanıcının, örneğin adı veya adresi dahil iletişim bilgileri gibi ilgili değişiklikleri derhal ve sorulmadan bize bildirmesi gerekir. Kullanıcı, kayıtla bağlantılı olarak toplanan doğru ve eksiksiz verileri sağlamakla yükümlüdür. Kayıttan kullanımda bir güvenlik durumunda olması durumunda, kendisinden sonraki bilgileri aldıktan sonra – bu bölgeden ayrılmadan ve istenmeden bildirilmelidir.

Kullanıcı tarafından bize verilen emirler ve talimatlar, işlemin içeriğini açıkça belirtmelidir. Elektronik, telefon veya diğer yollarla verilen emir ve talimatlar söz konusu olduğunda, kullanıcı herhangi bir iletim hatası, yanlış anlama, yanlış kullanım veya hata olmadığından emin olmalıdır. Tarafımızdan gelen bilgi veya onayların kullanıcının emir veya talimatlarından farklı olması durumunda, kullanıcı buna derhal itiraz etmelidir.

Şunları açıkça garanti ediyorsunuz
 • platform yazılımını ve hizmetlerimizi kar amaçlı veya diğer ticari amaçlar için kullanmayacaktır § 14 BGB,
 • üçüncü tarafın açık izni olmadan platformda kullanıcı olmayan bir hesaba girmeyecektir,
 • Platforma herhangi bir virüs, Truva atı, solucan veya diğer kötü amaçlı kodları sokmayacak veya sokmaya çalışmayacaktır,
 • Platform’un yazılımını hacklemeye veya kurcalamaya çalışmayacaktır, Platformun veya bizim herhangi bir güvenlik özelliğimizi atlatmak veya atlatmaya çalışmak. herhangi bir atlatma girişiminde bulunamaz,
 • Platformu veya Hizmetlerimizi kullanırken, sizin için geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uyacaksınız.
 • yönetmeliklere uyacaktır,
Açıkça izin verilmediği sürece hesabınızı kiraya vermeniz veya başka bir şekilde ticari olarak kullanmanız, alt lisans vermeniz veya açıkça izin verilmeyen bir şekilde üçüncü tarafların kullanımına sunmanız veya erişim verilerini üçüncü taraflara aktarmanız yasaktır.

Hesap verilerinizi ve şifrenizi gizli tutmak ve yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korumakla yükümlüsünüz. Gizliliği sağlamak için gerekli önlemleri almayı, örneğin rakam, harf ve özel karakterlerden oluşan güvenli bir şifre kullanmayı ve şifrenizi düzenli olarak değiştirmeyi taahhüt etmektesiniz. Şifrenizi kaybederseniz veya erişim verilerinizin üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığını fark ederseniz veya bundan şüphelenirseniz, derhal bizi bilgilendirmeli ve mümkünse gecikmeden şifrenizi değiştirmelisiniz. İşbirliği yapma yükümlülüğünüzün ihlal edildiğine dair makul bir şüphe olması durumunda, daha fazla araştırma yapmak için hesabınızı geçici olarak bloke etme hakkına sahibiz. Soruşturmalar tamamlanır tamamlanmaz ve şüphenin asılsız olduğu kanıtlanır kanıtlanmaz, hesabınızı derhal geri yükleyecek ve etkinleştireceğiz. Bu prosedür bizim takdirimize bağlıdır.
13. Uyuşmazlıkların Çözümü

Avrupa Komisyonu, çevrimiçi uyuşmazlık çözümü (OS) için burada bulabileceğiniz bir platform sağlamaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Bir tüketici hakem heyeti nezdinde mahkeme dışı bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya istekli değiliz.