Informacje Prawne

Careloop GmbH

Informacje Prawne​

Proszę zwrócić uwagę, że poniższe teksty są tłumaczone z niemieckiego na angielski. W przypadku niespójności pierwszeństwo ma niemiecka wersja oryginalna.

Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna.

Careloop from Careloop GmbH (haftungsbeschränkt), Invalidenstr. 161, 10115 Berlin, Deutschland, E-Mail: info@careloop.io

(patrz również Imprint), zwany dalej „Careloop / Pflegista” lub „my”, jako operator strony internetowej „www.careloop.io”, jest osobą odpowiedzialną za wykorzystanie danych osobowych użytkowników strony internetowej zgodnie z art. 4 ust. 7 podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (DS-GVO). Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem datenschutz@careloop.io lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem „pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych”.

Ważne jest dla nas, abyś zawsze wiedział, kiedy przechowujemy Twoje dane osobowe i jak je wykorzystujemy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi europejskimi i niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje ogólne

Za pomocą naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcemy poinformować Państwa, kiedy i w jakiej formie gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania z serwisu internetowego i usług Careloop / Pflegista oraz w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane. Poinformujemy Państwa o rodzaju danych osobowych, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych. W związku z tym prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie naszej własnej strony internetowej. Strony internetowe na tej stronie internetowej mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania do tych stron internetowych. Wyrażając zgodę na poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i następującymi przepisami.

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę, tzn. informacje, które mogą być powiązane z daną osobą. Obejmuje to na przykład nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Istnieją dane, które powstają już w wyniku procesów technicznych podczas korzystania z Internetu i są do nas automatycznie przekazywane, oraz dane, które wprowadziliście Państwo niezależnie na naszej platformie, aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych usług Careloop / Pflegista. Zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy i w zakresie dozwolonym przez prawo lub gdy wyraziliście Państwo na to zgodę.

Gromadzenie danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę naszej strony internetowej i za każdym razem, gdy pobierasz plik, dane dostępowe dotyczące tego procesu są przechowywane w pliku logu na serwerze. Dotyczy to w szczególności następujących informacji:

 • Nazwa pliku pobranej zawartości (lub przesyłanej zawartości podczas korzystania z usług);
 • Data i godzina złożenia wniosku;
 • ilość przekazanych danych, status dostępu (treść przekazana, treść nieznaleziona itp.);
 • System operacyjny, przeglądarka i typ urządzenia;
 • Rozdzielczość ekranu, język i ustawienia strefy czasowej;
 • URL odsyłacza, np. strona internetowa odwiedzona wcześniej;
 • Adres IP i nazwa dostawcy usług internetowych.

Adres IP komputera użytkownika będzie zapisywany tylko przez okres korzystania z witryny internetowej, a następnie natychmiast usuwany lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. Gromadzimy wyżej wymienione dane, ponieważ jest to technicznie konieczne, aby móc wyświetlić Państwu naszą stronę internetową i zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

Ponadto gromadzimy dane osobowe, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego, naszych usług, rejestracji, profilowania i ulepszeń oraz kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również w celu analizy i prezentacji odpowiednich kandydatów lub firm, optymalizacji kariery i poprawy naszej oferty.

Wykorzystanie danych

Careloop / Pflegista wykorzysta Państwa dane do następujących celów:
 • Świadczenie żądanych usług, np. łączność z innymi członkami.
 • Zapewnienie jak najlepszej obsługi użytkownika, np. edycja profilu i zarządzanie ustawieniami ochrony danych.
 • Wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, np. udzielanie informacji o prośbach zainteresowanych stron (zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne) za pośrednictwem platformy, poczty elektronicznej lub telefonu.
 • Umożliwienie udziału w naszych interaktywnych usługach.
 • Informacje o zmianach w naszych usługach.
Na naszej stronie internetowej możesz zarejestrować się i utworzyć konto w celu korzystania z naszych usług w formie internetowej giełdy pracy. Jeśli chcesz się zarejestrować jako kandydat, musisz podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto należy zapewnić informacje takie jak język, umiejętności, ścieżka kariery, wykształcenie i miejsce pracy. Możesz również zarejestrować się za pomocą swojego LinkedIn, Facebook, lub Konto Instagram (więcej informacji można znaleźć w sekcji Social Media Plug-ins poniżej). W takim przypadku konieczne może okazać się podanie dodatkowych informacji, takich jak imię, zdjęcie lub aktualna pozycja. Możliwe, że Careloop / Pflegista skontaktuje się z kandydatem w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji i odpowiedniego dostosowania profilu. Aby zarejestrować się jako pracodawca, należy podać nazwę firmy, lokalizację, liczbę pracowników, osobę kontaktową i adres e-mail. Informacje niezbędne do realizacji stosunku umownego będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. W większości przypadków firmy przeglądają profile kandydatów w poszukiwaniu konkretnych umiejętności i kontaktują się bezpośrednio z kandydatami. Ponadto, Careloop / Pflegista może skontaktować się z kandydatami lub firmami przez telefon, e-mail lub serwis informacyjny, aby zasugerować firmy, które pasują do Twojego profilu lub aby zasugerować talent firmom, które pasują do ich profilu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DS-GVO. Przechowywanie danych może być w każdej chwili odwołane. Podane dane oraz całe konto użytkownika można zawsze usunąć w strefie klienta. Zobowiązują się Państwo traktować dane osobowe jako poufne i nie udostępniać ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwie wykorzystane hasła, chyba że ponosimy odpowiedzialność za niewłaściwe użycie. Powinieneś nas natychmiast poinformować, jeśli masz powody do obaw, że osoba trzecia uzyskała wiedzę o Twoim haśle lub hasło jest lub zostało użyte nieautoryzowane lub jest to prawdopodobne. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że Twoje informacje są dokładne i kompletne oraz że powiadamiasz nas o wszelkich zmianach w podawanych przez Ciebie informacjach. Użytkownik może przeglądać i aktualizować informacje przekazane nam przez siebie oraz ustawienia konta na stronie internetowej. Po zakończeniu komunikacji z Careloop / Pflegista należy wylogować się i zamknąć okno przeglądarki, zwłaszcza jeśli komputer jest współdzielony z innymi osobami. Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących adresu, płatności i zamówienia przez okres 10 lat. Jednak po upływie 2 lat ograniczymy wykorzystanie Państwa danych, w związku z czym mogą one zostać wykorzystane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Ujawnianie danych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych, jest to konieczne do celów realizacji umowy lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Firmy, z którymi współpracujemy, aby dopasować kandydatów i staramy się dopasować właściwego kandydata do właściwego stanowiska pracy, mają dostęp do profili kandydatów. Z tego powodu dane osobowe kandydatów są również przekazywane tym firmom. Firmy mają jednak prawo do przetwarzania istotnych danych osobowych wyłącznie w związku z procesem aplikacyjnym (w szczególności w celu przechowywania danych w bazie danych kandydatów) oraz do skontaktowania się z kandydatami, jeśli mają jakieś zainteresowania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) i f) DS-GVO.

Ponadto, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO,
 • Ujawnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO jest konieczne do zapewnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku istnienia prawnego obowiązku przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) DSGVO, oraz.
 • jest to prawnie dopuszczalne i wymagane dla realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO.

Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie jest używany do przechowywania informacji, które są związane z konkretnym urządzeniem, z którego korzystasz. Nie oznacza to jednak, że natychmiast zdamy sobie sprawę z Państwa tożsamości. Korzystanie z cookies służy z jednej strony do uprzyjemnienia korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej stronie internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie, aby zoptymalizować przyjazność dla użytkownika, które są przechowywane na terminalu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że byłeś już z nami i jakie wejścia i ustawienia zostały wprowadzone, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać. Z drugiej strony, używamy plików cookie w celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą stronę internetową, gdy ponownie ją odwiedza. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do celów, o których mowa powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy DSGVO. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak ustawić przeglądarkę na
tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na komputerze użytkownika lub aby wiadomość pojawiała się zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie wyłączysz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Stosowanie narzędzi analitycznych

Careloop / Pflegista korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu Careloop / Pflegista Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz Careloop / Pflegista innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika), a Google przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Careloop / Pflegista używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Skróci to czas przetwarzania adresów IP. Można zatem wykluczyć odniesienie do osób. Jeśli zebrane o Tobie dane są powiązane z osobą, jest to natychmiast wykluczone, a dane osobowe są natychmiast usuwane. Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać w celu ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przekazał je do osłony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DS-GVO. Informacje od osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd polityki prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Korzystanie z Google Adwords

Careloop / Pflegista korzysta z usług Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. W ten sposób dążymy do tego, aby zainteresować Państwa reklamą, która jest dla Państwa interesująca, aby nasza strona była dla Państwa bardziej interesująca i aby uzyskać odpowiednią kalkulację kosztów reklamy. Materiały reklamowe są udostępniane przez Google za pośrednictwem tzw. serwerów reklamowych. Używamy plików cookie serwera reklamowego do pomiaru niektórych parametrów wydajności, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięć przez użytkowników. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji użytkownika. Z reguły zapisywane są unikalny identyfikator cookie, liczba emisji reklam przypadających na dane miejsce (częstotliwość), ostatnie wrażenie (ważne w przypadku konwersji post-view) oraz informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce być adresowany). Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony internetowe klienta AdWords, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi Adwords przypisuje się inny plik cookie. Cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Careloop / Pflegista nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne od Google. Oceny te umożliwiają nam określenie, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania nośników reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację AdWords-Conversion Google otrzymuje informacje, że Państwo wywołali odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknąwszy na reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie jesteś zalogowany, możliwe jest, że dostawca może znaleźć i zapisać Twój adres IP. Użytkownik może zapobiec uczestnictwu w tym procesie śledzenia w różny sposób: a) poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, w szczególności poprzez wyłączenie plików cookie osób trzecich w celu uniemożliwienia otrzymywania reklam od osób trzecich; b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki w celu zablokowania plików cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; c) poprzez dezaktywację interesujących reklam dostawców biorących udział w kampanii samoregulacji „O reklamach” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; d) poprzez trwałe wyłączenie Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w przeglądarkach pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin Pragniemy zwrócić uwagę, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Google tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org . Google przedłożył do osłony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Korzystanie z wtyczek do mediów społecznościowych

Możemy korzystać z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i Xing na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu lepszego poznania naszej firmy. Cel reklamowy stojący za tym celem należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu DSGVO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych osobowych musi być zagwarantowana przez odpowiednich dostawców. Integracja tych wtyczek przez nas odbywa się w sposób tzw. metodą dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić odwiedzających naszą platformę.

Facebook:
Wtyczki do serwisów społecznościowych z Facebooka są używane na naszej platformie, aby uczynić ich użycie bardziej osobistym. W tym celu używamy przycisku „LIKE” lub „SHARE”. To oferta z Facebooka. W przypadku wywołania strony naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika i jest przez nią zintegrowana ze stroną internetową.
Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (łącznie z adresem IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przypisać wizytę na naszej platformie do Twojego konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „LIKE” lub „SHARE”, odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio do serwera na Facebooku i tam zapisywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane znajomym z Facebooka. Facebook może wykorzystywać te informacje w celu reklamy, badania rynku i dostosowywania stron Facebooka do Twoich potrzeb. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania z naszej platformy w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o ich działaniach na naszej platformie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej z Twoim kontem na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej Platformy. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/) w celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, jak również z Państwa prawami i ustawieniami w tym zakresie w celu ochrony prywatności.

Twitter:
Na naszych stronach internetowych znajdziesz wtyczki do Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Możesz rozpoznać wtyczki Twittera (przycisk tweet) po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków tweeta można znaleźć na stronie internetowej (https://about.twitter.com/resources/buttons). W przypadku uzyskania dostępu do strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „tweet” na Twitterze, podczas gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Twittera. Jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł przypisywać wizyty na naszych stronach, wyloguj się z konta użytkownika Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera (https://twitter.com/privacy).

Instagram:
Nasza platforma wykorzystuje również wtyczki społecznościowe („wtyczki”) firmy Instagram, obsługiwane przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).
Wtyczki są oznaczone logo Instagram, na przykład w formie „kamery Instagram”.
Kiedy odwiedzasz stronę na naszej stronie, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Instagram. Instagram wysyła zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki i integruje ją na stronie. Ta integracja mówi Instagram, że przeglądarka odwiedziła odpowiednią stronę na naszej stronie, nawet jeśli nie masz profilu Instagram lub nie są zalogowane do Instagram. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera Instagram w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do Instagram, Instagram może natychmiast przypisać wizytę na naszej platformie do konta Instagram. Podczas interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Instagram”, informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagram, gdzie są przechowywane. Informacje te zostaną również opublikowane na Twoim koncie Instagram i wyświetlone Twoim kontaktom. Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio kojarzyć dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej z konta Instagram, musisz wylogować się z Instagram przed odwiedzeniem naszej platformy. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

LinkedIn:
Nasza platforma korzysta również z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczek”) firmy Linkedin, która jest obsługiwana przez LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Irlandia). Wtyczki są oznaczone logo LinkedIn, np. w formie „in”. Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki i jest zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji LinkedIn otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz profilu LinkedIn lub nie jesteś aktualnie zalogowany do LinkedIn. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera LinkedIn w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do LinkedIn, LinkedIn może natychmiast przypisać wizytę na naszej platformie do Twojego konta LinkedIn. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez kliknięcie przycisku „LinkedIn”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera LinkedIn i tam zapisywane. Informacje te zostaną również opublikowane na Twoim koncie LinkedIn i wyświetlone Twoim kontaktom. Jeśli nie chcesz, aby LinkedIn skojarzył dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio z Twoim kontem LinkedIn, musisz wylogować się z LinkedIn przed odwiedzeniem naszej platformy. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn’s Privacy Policy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Xing:
Nasza platforma wykorzystuje również tzw. wtyczki socjalne („wtyczki”) firmy Xing, które są obsługiwane przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Wtyczki są oznaczone logo Xing, na przykład w formie „X”. W przypadku wywołania na naszej stronie internetowej strony zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Xing. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Xing bezpośrednio do przeglądarki i jest zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Xing otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie posiada on profilu Xing lub nie jest aktualnie zalogowany do Xing. Informacje te są przekazywane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio na serwer Xing. XING nie przechowuje żadnych danych osobowych dotyczących Ciebie, kiedy korzystasz z tej strony internetowej. W szczególności XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie ma również oceny Państwa zachowań związanych z korzystaniem z plików cookie w połączeniu z przyciskiem „XING Share Button”. Jeśli jesteś zalogowany do Xing, Xing może natychmiast przypisać wizytę na naszej platformie do Twojego konta Xing. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Xing”, informacja ta jest również przekazywana bezpośrednio do serwera Xing i tam zapisywana. Informacje te są również publikowane na koncie Xing i tam wyświetlane dla Twoich kontaktów. Jeśli nie chcesz, aby Xing przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do Twojego konta Xing, musisz wylogować się z Xing przed odwiedzeniem naszej platformy. Najnowsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na przycisku „XING Share Button” oraz dodatkowe informacje na tej stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Korzystanie z usług remarketingowych

Careloop / Pflegista korzysta z usług remarketingowych Google, LinkedIn, Twitter i Facebook. Usługa ta umożliwia nam odtwarzanie ukierunkowanych informacji lub ofert Careloop / Pflegista na podstawie informacji zebranych dla użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę internetową lub zarejestrowali się u nas. W przypadku Facebooka korzystamy z pikseli Facebooka, które są osadzone na naszej stronie internetowej. Adresy i adresy URL, w tym linki do polityki prywatności:

Google:
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland Polityka prywatności: https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place,Dublin 2, Irland Polityka prywatności: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0

Facebook Pixel:
Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland) Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter:
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland) Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy

Integracja usług i treści stron trzecich

Na naszej stronie internetowej możemy korzystać z treści dostarczanych przez osoby trzecie, takich jak mapy dostarczane przez Google Maps (zwane dalej „wtyczkami”), na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

Google Maps:
Na naszej platformie materiał mapowy dostarczany jest przez Google Maps, obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Wtyczki te są oznaczone logo Google w sekcji mapy.W przypadku wywołania na naszej stronie internetowej strony zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i jest zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Google otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę naszej platformy.Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera Google w USA w celu nawiązania i zapisania połączenia. Google ze swej strony gwarantuje, że będzie przestrzegać podstawowych przepisów dotyczących ochrony danych we wszystkich usługach w chmurze.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Zatrzymywanie danych

Gdy wysyłają Państwo zapytanie do Careloop / PflegistaCareloop / Pflegista zapisuje proces komunikacji z Państwem oraz informacje i dane (np. adres e-mail) przesłane w trakcie tej komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i inne zapytania. Careloop / Pflegista usuwa odpowiednie dane po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne okresy przechowywania.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy wszelkie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze systemy są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Zwracamy jednak wyraźnie uwagę, że pomimo wszelkich technicznych środków ostrożności Internet nie pozwala na bezwzględne bezpieczeństwo danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich

Twoje prawa przeciwko Careloop / Pflegista

W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do informacji, sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przekazywania danych. Careloop / Pflegista jest dostępna pod adresem podanym dla odpowiednich zapytań lub komunikacji od użytkowników. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że usunięcie danych użytkownika jest możliwe tylko wtedy, gdy nie istnieją żadne przepisy prawne stanowiące inaczej. Informacje są zawsze przekazywane w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną). Jeśli skorzystasz z tej opcji w celu dostarczenia informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, podany adres e-mail (zarówno nadawcy, jak i odbiorcy) nie będzie wykorzystywany w żadnym innym celu niż dostarczenie informacji i dokumentacji. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas. Jeżeli będziemy prawnie zobowiązani do przekazywania danych władzom lokalnym, państwowym, krajowym lub międzynarodowym, będziemy przestrzegać tego obowiązku. Będziemy również ujawniać informacje osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje. Ponadto, możemy ujawnić informacje w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko nielegalnym działaniom lub podejrzewanym oszustwom, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych umów i praw licencyjnych.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo, zgodnie z art. 21 DSGVO, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu powody lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które jest przez nas wdrażane bez określania konkretnej sytuacji. Nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij prośbę pocztą elektroniczną lub listownie na adres podany na początku i na końcu tej strony, wyraźnie identyfikując się.

Terminowość i zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i obowiązuje od września 2019 roku.
W związku z dalszym rozwojem naszej platformy i oferowanych przez nią usług lub w związku ze zmianami wymogów prawnych lub urzędowych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili wywołać i wydrukować na naszej stronie internetowej.

Czy nadal masz problemy z prywatnością?

Cieszymy się z Państwa wiadomości, jeśli mają Państwo pytania, żądania lub sugestie dotyczące bezpieczeństwa danych. Proszę odnieść się do swoich pisemnych obaw:

Careloop GmbH, 

Invalidenstr. 161, 10115 Berlin, Deutschland

oder

datenschutz@careloop.io

Customize cookie settings